[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak Četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

11.4.2013: Liljana Burcar: Po socializmu le tema demokracije: restavracija kapitalizma in pogospodinjenje žensk

4.4.2013: Mislav Žitko: Rekonstitucija centralnega bančništva in socializacija bank

28.3.2013: Barbara Kresal: Koliko je socialnega v EU? Primer prenove slovenske delovne zakonodaje

21.3.2013: Andreja Živković: Kriza evroobmočja in kriza levih alternativ

Izredno predavanje:13.3.2013: Michael Roberts: Kriza območja evra je kriza kapitalizma

7.3.2013: Rok Kogej: Kritika keynesovske skromnosti

27.2.2013: Riccardo Bellofiore: Paradigmatska izjema. Italija v svetovni in evropski krizi (Predavanje bo izjemoma v sredo ob 17:00)

21.2.2013: Božo Repe: Evropske integracije, revizija zgodovine in novi protifašizem

14.2.2013: James Meadway: Reševanje krize evroobmočja: varčevanje, eurokeynesianizem in antikapitalistične alternative

7.2.2013: Igor Vuksanović: Ustava in ideologija

30.1.2013: Andrea Milat: Evropa 2020 in mednarodno sodelovanje na področju visokega šolstva in znanosti (Predavanje bo izjemoma v sredo ob 17:00)

24.1.2013: Primož Krašovec: Zgodovinska in aktualna protislovja evropske ideologije

17.1.2013: Viljem Merhar: Reševanje krize kapitalizma kot sistema

10.1.2013: Sašo Slaček Brlek: Proizvodnja pristanka med novičarskimi delavci na Radiu Slovenija

20.12.2012: Angela Wigger: Konkurenca, svetovna kriza in alternative neoliberalnemu kapitalizmu: kritično soočenje z anarhizmom

Izredno predavanje:13.12.2012: Marko Kržan: Skica aktualnega družbeno-ekonomskega stanja v Sloveniji

6.12.2012: Domagoj Mihaljević: Verjeti brez razprave: Proces hrvaškega priključevanja Evropski uniji

29.11.2012: John Grahl: Kriza evroobmočja in konec socialne Evrope

22.11.2012: Sašo Furlan: Kriza evroobmočja v kontekstu globalne krize kapitalističnega produkcijskega načina

Uvodno predavanje:15.11.2012: Joachim Becker: Preobrazbe in krize EU

Delavsko-punkerska univerza vabi na predavanje iz tematskega ciklusa Dvojna kriza evrointegracij, ki bo v četrtek, 7. februarja 2013 ob 18.00 uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Igor Vuksanović:

Ustava in ideologija

Predavatelj se bo lotil analize slovenske ustave (tako veljavne ustave kakor predlaganih sprememb) ter deloma tudi ustanovnih aktov Evropske unije, da bi odgovoril na vprašanje, ali so slovenski in evropski ustavni akti politično nevtralni ali pa odsevajo natančno določeno (neoliberalno) politično ideologijo. Izhajati je treba iz načela politične nevtralnosti ustave, ki je odprta za široko paleto opcij, ki utegnejo zmagati v političnem boju (od socialno-tržnega ali celo socialističnega gospodarstva do trdih opcij »interne devalvacije« v vzhodnoevropskem ali baltskem slogu). Seveda obstajajo že danes določene izjeme k načelu politične nevtralnosti ustave, pri čemer je treba omeniti predvsem načelo neodvisnosti centralne banke, ki je praktično pomembno predvsem na evropski ravni.

Prav v sedanjem času politične in ekonomske turbulence pa se pojavljajo ideje o revizijah vrhovnih načel državne ureditve evropskih držav. Formalni vidiki (kjer gre bodisi za predloge sprememb ustav ali pa za predloge sprejema nižjih aktov, zlasti mednarodnih pogodb) so tu manj bistveni kakor vsebinski vidiki, ki pravzaprav spominjajo na nekakšno neokonservativno revolucijo. Gre predvsem za – deloma že uspešne – poskuse vzpostavitve pravno zavezujočih zlatih ali fiskalnih pravil, ki z močjo pravne zapovedi omejujejo višino proračunskih primanjkljajev in ravni državne zadolženosti. Poleg tega se pojavljajo napadi na pravico ljudi do referendumskega odločanja, kolikor bi neposredna demokracija utegnila ogroziti pot strogega varčevanja, ki so jo jasno začrtale elite. Ob strani teh glavnih konservativnih pobud se pojavljajo tudi mnoge postranske iniciative (reforme delovnih razmerij in socialnih sistemov, splošna krčenja javnega sektorja), ki v osnovi gredo v isto smer: jemljejo tisto, kar je bilo doseženo v približno 150 letih delavskih in socialnih bojev.

Predavatelj bo opisal te procese in podal nekaj predlogov o tem, kako naj se nanje odzovejo progresivna in socialna gibanja.

Igor Vuksanović je ustavni pravnik, zaposlen kot svetovalec na Ustavnem sodišču RS.

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!

16. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

Stališča DPU:

Povezave:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 15. letnik: FINANCIALIZACIJA

» 14. letnik: RAZREDNI BOJ PO RAZREDNEM BOJU

» 13. letnik: ŠOLA KOT IDEOLOŠKI APARAT EKONOMIJE

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!