[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak Četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

11.4.2013: Liljana Burcar: Po socializmu le tema demokracije: restavracija kapitalizma in pogospodinjenje žensk

4.4.2013: Mislav Žitko: Rekonstitucija centralnega bančništva in socializacija bank

28.3.2013: Barbara Kresal: Koliko je socialnega v EU? Primer prenove slovenske delovne zakonodaje

21.3.2013: Andreja Živković: Kriza evroobmočja in kriza levih alternativ

Izredno predavanje:13.3.2013: Michael Roberts: Kriza območja evra je kriza kapitalizma

7.3.2013: Rok Kogej: Kritika keynesovske skromnosti

27.2.2013: Riccardo Bellofiore: Paradigmatska izjema. Italija v svetovni in evropski krizi (Predavanje bo izjemoma v sredo ob 17:00)

21.2.2013: Božo Repe: Evropske integracije, revizija zgodovine in novi protifašizem

14.2.2013: James Meadway: Reševanje krize evroobmočja: varčevanje, eurokeynesianizem in antikapitalistične alternative

7.2.2013: Igor Vuksanović: Ustava in ideologija

30.1.2013: Andrea Milat: Evropa 2020 in mednarodno sodelovanje na področju visokega šolstva in znanosti (Predavanje bo izjemoma v sredo ob 17:00)

24.1.2013: Primož Krašovec: Zgodovinska in aktualna protislovja evropske ideologije

17.1.2013: Viljem Merhar: Reševanje krize kapitalizma kot sistema

10.1.2013: Sašo Slaček Brlek: Proizvodnja pristanka med novičarskimi delavci na Radiu Slovenija

20.12.2012: Angela Wigger: Konkurenca, svetovna kriza in alternative neoliberalnemu kapitalizmu: kritično soočenje z anarhizmom

Izredno predavanje:13.12.2012: Marko Kržan: Skica aktualnega družbeno-ekonomskega stanja v Sloveniji

6.12.2012: Domagoj Mihaljević: Verjeti brez razprave: Proces hrvaškega priključevanja Evropski uniji

29.11.2012: John Grahl: Kriza evroobmočja in konec socialne Evrope

22.11.2012: Sašo Furlan: Kriza evroobmočja v kontekstu globalne krize kapitalističnega produkcijskega načina

Uvodno predavanje:15.11.2012: Joachim Becker: Preobrazbe in krize EU

Delavsko-punkerska univerza v okviru svojega 16. letnika vabi na študijsko bralni seminar:

Nova Klasa

V krožku bomo ponovno osvetlili nekatere problematike, ki smo jih načeli že pri obravnavi samoupravljanja, a tokrat z malce drugačnega gledišča. Glavno vprašanje bo zadevalo nova razredna razmerja, kakršna se vzpostavljajo v socialističnih, samoupravnih in podobnih družbenih ureditvah, katerih cilj je odprava razrednih nasprotij. Pri tem bomo obravnavali predvsem formiranje novega vladajočega razreda, a ne izolirano, temveč stalno v kontekstu celovitih razrednih transformacij. Naslov se sicer navezuje na Đilasovo znano razpravo, a je tematika širša in predvsem ne zajema moralističnega ocenjevanja partijskih veljakov.

S takšno zastavitvijo bi se dotaknili tudi tematik vladanja, gospodarjenja in upravljanja oziroma s tem povezanega določanja razredov. V nasprotju s številnimi teorijami, ki v ospredje razredne analize postavljajo delitev glede na prihodke, bi se tu bolj osredotočili na organizacijo delovnega procesa in tehnično-politični ustroj produkcije oziroma celoten sistem delitve dela. Ob tem bi načeli tudi razpravo o razrednem formiranju skozi prizmo industrializacije oziroma klasično materialistično vprašanje determiniranosti razrednih odnosov in s tem nujnosti neke oblike vladajočega med njimi glede na stopnjo produktivnosti.

Literatura:

Đilas, Milovan. Nova klasa. Zagreb: Feniks knjiga, 2010.
Machajski, Jan Waclaw. State Socialism. Dostopno tukaj: (prim. delni fra. prevod: Makhaiski, Jan Waclav. Le socialisme des intellectuels. Pariz: Les Editions de Paris-Max Chaleil, 2001).
Kolenc, Janez. »Uvodna študija«. Delavska opozicija. Ur. Tomaž Mastnak. Ljubljana: Republiška konferenca ZSMS; Univerzitetna konferenca ZSMS, 1984. 7-90.
Maximov, Grigori Petrovich. Bolshevism: Promises and Reality. Chicago: Fireside Printing Co., 1935.
Bavčar, Igor, Srečo Kirn in Bojan Korsika. Kapital + delo v SFRJ. Ljubljana: Republiška konferenca ZSMS; Univerzitetna konferenca ZSMS, 1985.
Bavčar, Igor. »Predgovor«. Mauke, Michael. Marxova in Engelsova teorija razredov. Ljubljana: Republiška konferenca ZSMS; Univerzitetna konferenca ZSMS, 1982. 7–11.
Bernik, Ivan. Dominacija in konsenz v socialistični družbi. Ljubljana: FDV, 1992.
Goldthorpe, John. The Constant Flux: A Study of Class Mobility in Industrial Societies. Oxford: Clarendon Press, 1992.
Lebowitz, Michael. The Contradictions of »Real Socialism«. New York: Monthly Review Press, 2012.
Galbraith, John Kenneth. The New Industrial State. Boston: Houghton Mifflin Co., 1967.

Nosilec seminarja: Tim Dobovšek
Začetek:torek, 19. 2. 2013, ob 18.uri, v knjižnici Mirovnega inštituta (Metelkova 6)
Prijave: dpu@mail.mirovni-institut.si

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!

16. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

Stališča DPU:

Povezave:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 15. letnik: FINANCIALIZACIJA

» 14. letnik: RAZREDNI BOJ PO RAZREDNEM BOJU

» 13. letnik: ŠOLA KOT IDEOLOŠKI APARAT EKONOMIJE

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!

} catch(err) {}