[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak Četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

11.4.2013: Liljana Burcar: Po socializmu le tema demokracije: restavracija kapitalizma in pogospodinjenje žensk

4.4.2013: Mislav Žitko: Rekonstitucija centralnega bančništva in socializacija bank

28.3.2013: Barbara Kresal: Koliko je socialnega v EU? Primer prenove slovenske delovne zakonodaje

21.3.2013: Andreja Živković: Kriza evroobmočja in kriza levih alternativ

Izredno predavanje:13.3.2013: Michael Roberts: Kriza območja evra je kriza kapitalizma

7.3.2013: Rok Kogej: Kritika keynesovske skromnosti

27.2.2013: Riccardo Bellofiore: Paradigmatska izjema. Italija v svetovni in evropski krizi (Predavanje bo izjemoma v sredo ob 17:00)

21.2.2013: Božo Repe: Evropske integracije, revizija zgodovine in novi protifašizem

14.2.2013: James Meadway: Reševanje krize evroobmočja: varčevanje, eurokeynesianizem in antikapitalistične alternative

7.2.2013: Igor Vuksanović: Ustava in ideologija

30.1.2013: Andrea Milat: Evropa 2020 in mednarodno sodelovanje na področju visokega šolstva in znanosti (Predavanje bo izjemoma v sredo ob 17:00)

24.1.2013: Primož Krašovec: Zgodovinska in aktualna protislovja evropske ideologije

17.1.2013: Viljem Merhar: Reševanje krize kapitalizma kot sistema

10.1.2013: Sašo Slaček Brlek: Proizvodnja pristanka med novičarskimi delavci na Radiu Slovenija

20.12.2012: Angela Wigger: Konkurenca, svetovna kriza in alternative neoliberalnemu kapitalizmu: kritično soočenje z anarhizmom

Izredno predavanje:13.12.2012: Marko Kržan: Skica aktualnega družbeno-ekonomskega stanja v Sloveniji

6.12.2012: Domagoj Mihaljević: Verjeti brez razprave: Proces hrvaškega priključevanja Evropski uniji

29.11.2012: John Grahl: Kriza evroobmočja in konec socialne Evrope

22.11.2012: Sašo Furlan: Kriza evroobmočja v kontekstu globalne krize kapitalističnega produkcijskega načina

Uvodno predavanje:15.11.2012: Joachim Becker: Preobrazbe in krize EU

Delavsko-punkerska univerza vabi na predavanje iz tematskega ciklusa Dvojna kriza evrointegracij, ki bo v sredo, 30. januarja 2013 ob 17.00 uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Andrea Milat:

Evropa 2020 in mednarodno sodelovanje na področju visokega šolstva in znanosti

Cilj projekta Evropa 2020 za področje visokega šolstva je povečati število visokoizobraženih. Kako bodo to države članice dosegle, je odvisno od njihovih izobraževalnih politik. Glede na prevladujoče trende v EU bi bilo zanimivo analizirati mogoče smeri razvoja izobraževalnih politik.

Bolonjska reforma je po mnenju mnogih raziskovalcev škodila kvaliteti izobraževanja, zato je zanimivo videti, da Evropa 2020 za enega od svojih ciljev postavlja tudi povečanje kvalitete izobraževanja in znanosti. Tretji cilj Evrope 2020 je omogočiti študentom doseganje dodatnih veščin prek študija v tujini, kar je samo nov način izvajanja že znane strategije mobilnosti. Spodbujanje čezmejnega sodelovanja je diskurzivna novost, katere namen je povečanje uspešnosti visokega šolstva.

Čezmejnost (cross-border) je bila še nedavno tesno vezana na cilje in regulative GATS (General agreement on trade in services), ki so se doslej uresničevali s podporo na prvi pogled enostavnemu terminu »mobilnosti«. Nasproten mobilnosti je bil koncept mednarodnega sodelovanja, ki so ga uvedle nekatere skandinavske države, ki so zavrnile načelo mobilnosti. Načelo mobilnosti namreč temelji na meddržavnih odnosih, kot jih ureja GATS, ki za posamezne države predvideva različne oblike uvoza in izvoza storitev. V nasprotju s tem so skandinavske države vztrajale pri prednostih bilateralnega mednarodnega sodelovanja, kjer sta obe državi enakopravni partnerici in kjer za obe veljajo enaka pravila.

Glede na ta kontekst bi bilo zanimivo poskušati razvozlati pomen spajanja dveh terminov, ki prihajata iz različnih perspektiv, v skovanko »čezmejno sodelovanje«. Neki drug cilj Evrope 2020, ki se ga bom dotaknila v predavanju, pa je povezan s programskimi pogodbami, ki so zamaskirane v govor o »učinkovitem upravljanju in mehanizmih financiranja s ciljem podpiranja odličnosti«.

Andrea Milat je bila rojena leta 1982 v Zadru. Ukvarja se z marksističnim feminizmom, teorijami izobraževanja in mediji. Je članica sindikata Akademska solidarnost.

Oglejte si posnetek predavanja:

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!

16. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

Stališča DPU:

Povezave:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 15. letnik: FINANCIALIZACIJA

» 14. letnik: RAZREDNI BOJ PO RAZREDNEM BOJU

» 13. letnik: ŠOLA KOT IDEOLOŠKI APARAT EKONOMIJE

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!