[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak Četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

11.4.2013: Liljana Burcar: Po socializmu le tema demokracije: restavracija kapitalizma in pogospodinjenje žensk

4.4.2013: Mislav Žitko: Rekonstitucija centralnega bančništva in socializacija bank

28.3.2013: Barbara Kresal: Koliko je socialnega v EU? Primer prenove slovenske delovne zakonodaje

21.3.2013: Andreja Živković: Kriza evroobmočja in kriza levih alternativ

Izredno predavanje:13.3.2013: Michael Roberts: Kriza območja evra je kriza kapitalizma

7.3.2013: Rok Kogej: Kritika keynesovske skromnosti

27.2.2013: Riccardo Bellofiore: Paradigmatska izjema. Italija v svetovni in evropski krizi (Predavanje bo izjemoma v sredo ob 17:00)

21.2.2013: Božo Repe: Evropske integracije, revizija zgodovine in novi protifašizem

14.2.2013: James Meadway: Reševanje krize evroobmočja: varčevanje, eurokeynesianizem in antikapitalistične alternative

7.2.2013: Igor Vuksanović: Ustava in ideologija

30.1.2013: Andrea Milat: Evropa 2020 in mednarodno sodelovanje na področju visokega šolstva in znanosti (Predavanje bo izjemoma v sredo ob 17:00)

24.1.2013: Primož Krašovec: Zgodovinska in aktualna protislovja evropske ideologije

17.1.2013: Viljem Merhar: Reševanje krize kapitalizma kot sistema

10.1.2013: Sašo Slaček Brlek: Proizvodnja pristanka med novičarskimi delavci na Radiu Slovenija

20.12.2012: Angela Wigger: Konkurenca, svetovna kriza in alternative neoliberalnemu kapitalizmu: kritično soočenje z anarhizmom

Izredno predavanje:13.12.2012: Marko Kržan: Skica aktualnega družbeno-ekonomskega stanja v Sloveniji

6.12.2012: Domagoj Mihaljević: Verjeti brez razprave: Proces hrvaškega priključevanja Evropski uniji

29.11.2012: John Grahl: Kriza evroobmočja in konec socialne Evrope

22.11.2012: Sašo Furlan: Kriza evroobmočja v kontekstu globalne krize kapitalističnega produkcijskega načina

Uvodno predavanje:15.11.2012: Joachim Becker: Preobrazbe in krize EU

Delavsko-punkerska univerza v okviru svojega 16. letnika vabi na študijsko bralni seminar:

Marxov Kapital

Kljub pretencioznemu naslovu seminarja, ki implicira obravnavo izjemno kompleksnega in prek 2000 strani obsegajočega spisa s področja kritike politične ekonomije, ki vrh tega po Marxovih lastnih besedah ne more biti splošno razumljiv, je namen bralnega seminarja razmeroma skromen. Udeležence in udeleženke želi na sistematičen in razumljiv način seznaniti z osnovnimi teoretskimi koncepti, ki jih Marx razvije v vseh treh knjigah Kapitala. Do razumevanja najpomembnejšega spisa kritike politične ekonomije sicer ne vodi nobena bližnjica, po kateri bi se mogli ogniti poglobljenemu branju celote; kot v spremni besedi k francoskemu prevodu Kapitala pravi Marx: »Nobena velika cesta ne vodi k znanosti in samo tisti smejo upati, da bodo dosegli nje svetle vrhove, ki se ne boje truda, plezati po njenih strmih skalah.« A bralni seminar lahko vendarle služi kot uvod v branje Kapitala in pripomore k lažjemu razumevanju tega.

V seminarju se bomo najprej posvetili osnovnim značilnostim blaga in blagovne forme, ki jih Marx obravnava v I. knjigi Kapitala, nato bomo prešli k obravnavi cirkulacije blaga in proizvodnje (presežne) vrednosti v procesu produkcije, na tej podlagi pa bomo lahko mislili proces akumulacije kapitala. V nadaljevanju se bomo posvetili malce podrobnejši obravnavi procesa cirkulacije in realizacije vrednosti in presežne vrednosti na trgu ter enostavne in razširjene reprodukcije kapitala, s čimer se Marx ukvarja v II. knjigi Kapitala. Proti koncu bomo obravnavali proces spreminjanja presežne vrednosti v profit in mere presežne vrednosti v profitno mero ter zlasti zakon tendenčnega padanja profitne mere, ki ga Marx razvije v III. knjigi Kapitala. Če nam bo čas to dopuščal, bomo v sklepnem delu seminarja poskusili iz zakona o tendenčnem padanju profitne mere deducirati nekatere implikacije za teorijo kapitalističnih kriz in se posvetiti vprašanju, kako nam ta lahko pomaga pri razumevanju zdajšnje svetovne gospodarske in finančne krize.

Osnovna literatura bo v manjši meri sestavljena iz nekaterih poglavij Kapitala in v večji meri iz sekundarne literature, ki z različnih gledišč obravnava, obnavlja ali pojasnjuje ta spis.

Seminar bo vsako drugo sredo ob 20.00 v knjižnici Mirovnega inštituta (Metelkova 6). Mentor bo Sašo Furlan. Uvodno srečanje bo v sredo, 28. novembra 2012. Edini pogoj za udeležbo je prebrana literatura. Ob prvem obisku prosimo, da mentorju sporočite svoj e-naslov, ki bo dodan na seznam prejemnikov literature, ki jo boste obiskovalci seminarja prejemali sproti v e-formatu. Prijave zbiramo na: dpu@mail.mirovni-institut.si

Predvidena literatura:

Fine, Ben in Saad-Filho Alfredo: Marx's Capital, Pluto Press, London, 2010.
Foley, Duncan: Understanding Capital: Marx's Economic Theory, Harvard University Press, Cambridge, 1986.
Heinrich, Michael in Locascio, Alex: An Introduction to the Three Volumes of Karl Marx's Capital, Monthley Review Press, London, 2012.
Kliman, Andrew: The Failure of Capitalist Production, Pluto Press, London, 2012.
Marx, Karl: Kapital I, prev. Stane Krašovec idr., Cankarjeva založba, Ljubljana, 1961.
Marx, Karl: Kapital II, prev. Stane Krašovec idr., Cankarjeva založba, Ljubljana, 1967.
Marx, Karl: Kapital III, prev. Ivan Lavrač, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1973.

Nosilec seminarja: Sašo Furlan
Začetek: sreda, 28. 11. 2012, ob 20. uri, v knjižnici Mirovnega inštituta (Metelkova 6)
Prijave: dpu@mail.mirovni-institut.si

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!

16. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

Stališča DPU:

Povezave:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 15. letnik: FINANCIALIZACIJA

» 14. letnik: RAZREDNI BOJ PO RAZREDNEM BOJU

» 13. letnik: ŠOLA KOT IDEOLOŠKI APARAT EKONOMIJE

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!

} catch(err) {}