[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak Četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

11.4.2013: Liljana Burcar: Po socializmu le tema demokracije: restavracija kapitalizma in pogospodinjenje žensk

4.4.2013: Mislav Žitko: Rekonstitucija centralnega bančništva in socializacija bank

28.3.2013: Barbara Kresal: Koliko je socialnega v EU? Primer prenove slovenske delovne zakonodaje

21.3.2013: Andreja Živković: Kriza evroobmočja in kriza levih alternativ

Izredno predavanje:13.3.2013: Michael Roberts: Kriza območja evra je kriza kapitalizma

7.3.2013: Rok Kogej: Kritika keynesovske skromnosti

27.2.2013: Riccardo Bellofiore: Paradigmatska izjema. Italija v svetovni in evropski krizi (Predavanje bo izjemoma v sredo ob 17:00)

21.2.2013: Božo Repe: Evropske integracije, revizija zgodovine in novi protifašizem

14.2.2013: James Meadway: Reševanje krize evroobmočja: varčevanje, eurokeynesianizem in antikapitalistične alternative

7.2.2013: Igor Vuksanović: Ustava in ideologija

30.1.2013: Andrea Milat: Evropa 2020 in mednarodno sodelovanje na področju visokega šolstva in znanosti (Predavanje bo izjemoma v sredo ob 17:00)

24.1.2013: Primož Krašovec: Zgodovinska in aktualna protislovja evropske ideologije

17.1.2013: Viljem Merhar: Reševanje krize kapitalizma kot sistema

10.1.2013: Sašo Slaček Brlek: Proizvodnja pristanka med novičarskimi delavci na Radiu Slovenija

20.12.2012: Angela Wigger: Konkurenca, svetovna kriza in alternative neoliberalnemu kapitalizmu: kritično soočenje z anarhizmom

Izredno predavanje:13.12.2012: Marko Kržan: Skica aktualnega družbeno-ekonomskega stanja v Sloveniji

6.12.2012: Domagoj Mihaljević: Verjeti brez razprave: Proces hrvaškega priključevanja Evropski uniji

29.11.2012: John Grahl: Kriza evroobmočja in konec socialne Evrope

22.11.2012: Sašo Furlan: Kriza evroobmočja v kontekstu globalne krize kapitalističnega produkcijskega načina

Uvodno predavanje:15.11.2012: Joachim Becker: Preobrazbe in krize EU

Delavsko-punkerska univerza vabi na predavanje iz tematskega ciklusa Dvojna kriza evrointegracij, ki bo v četrtek, 22. novembra 2012 ob 18.00 uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Sašo Furlan:

Kriza evroobmočja v kontekstu globalne krize kapitalističnega produkcijskega načina

Pripoved o krizi evroobmočja se običajno začne v letu 2009, ko je v Grčiji prišlo do dolžniške krize, ki se je izrazila v visoki stopnji javnega dolga. Tedaj je eskalacija javnofinančnih primanjkljajev sprva vodila do izjemnega upada bonitetnih ocen grške države, kar je pripeljalo do hitre rasti donosov na grške državne obveznice in naposled povzročilo prekinitev dostopa Grčije do mednarodnih finančnih trgov. V podobnih težavah sta se kaj kmalu znašli tudi Portugalska in Španija, kasneje pa še Irska in Italija. Visoke ali hitro rastoče stopnje javnega dolga omenjenih držav so bile v najpogostejših, t.j. publicističnih ali »strokovnih« interpretacijah diagnosticirane kot poglavitni vzrok trenutne krize, ki je ogrozila sam obstoj evroobmočja in EU. V nasprotju s tovrstnimi zgodbami bomo skušali pokazati, da je problem javnega dolga v perifernih evrskih državah le posledica in ne vzrok krize evroobmočja. Krizo evroobmočja bomo namreč interpretirali kot dvojno krizo: ključna vzroka zanjo je mogoče najti v padcu profitne mere na eni strani in v neizravnani plačilni bilanci na drugi.

Težave evropskih gospodarstev, ki izhajajo iz padca profitne mere, presegajo geografski in instititucionalni okvir evroobmočja in EU. So namreč posledica strukturnih težav samega kapitalističnega načina produkcije, zaradi katerih vse razvite kapitalistične države že od sedemdesetih let naprej pesti relativna stagnacija, medtem ko so težave, ki izhajajo iz neizravnane plačilne bilance, v veliki meri inherentne samemu institucionalnemu političnemu in ekonomskemu ustroju EU in evroobmočja. Analizo vzrokov krize bomo zato začeli v sedemdesetih letih, ki so bila nemirno obdobje številnih kriz in zastoja dolgoletnega povojnega razcveta gospodarstev ZDA in Evrope. Nato se bomo posvetili ključnim strategijam spopadanja hegemonih gospodarstev Evrope s krizo profitabilnosti, ki je bila v ozadju krize v sedemdesetih letih. Med temi je bila za usodo evropskega gospodarstva odločilna zlasti na restriktivni fiskalni in monetarni politiki osnovana neo-merkantilistična strategija Nemčije, ki se je uveljavila v osemdesetih letih in ki je bila v devetdesetih letih institucionalizirana v EU in evroobmočju. Iz problemov, ki izhajajo iz padca profitabilnosti in ki kljub strategijam za njihovo preseganje v Evropi niso bili odpravljeni vse do danes, in iz problemov, ki izhajajo iz neizravnane plačilne bilance in ki so posledica prav teh strategij, bomo tako skušali izluščiti ključne vzroke trenutne krize, ki se je v evroobmočju manifestirala v obliki dolžniške krize perifernih držav.

Sašo Furlan je dodiplomski študent politologije na Fakulteti za družbene vede in član programskega odbora Delavsko-punkerske univerze.

Posnetek predavanja:

16. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

Stališča DPU:

Povezave:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 15. letnik: FINANCIALIZACIJA

» 14. letnik: RAZREDNI BOJ PO RAZREDNEM BOJU

» 13. letnik: ŠOLA KOT IDEOLOŠKI APARAT EKONOMIJE

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!