[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak Četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

11.4.2013: Liljana Burcar: Po socializmu le tema demokracije: restavracija kapitalizma in pogospodinjenje žensk

4.4.2013: Mislav Žitko: Rekonstitucija centralnega bančništva in socializacija bank

28.3.2013: Barbara Kresal: Koliko je socialnega v EU? Primer prenove slovenske delovne zakonodaje

21.3.2013: Andreja Živković: Kriza evroobmočja in kriza levih alternativ

Izredno predavanje:13.3.2013: Michael Roberts: Kriza območja evra je kriza kapitalizma

7.3.2013: Rok Kogej: Kritika keynesovske skromnosti

27.2.2013: Riccardo Bellofiore: Paradigmatska izjema. Italija v svetovni in evropski krizi (Predavanje bo izjemoma v sredo ob 17:00)

21.2.2013: Božo Repe: Evropske integracije, revizija zgodovine in novi protifašizem

14.2.2013: James Meadway: Reševanje krize evroobmočja: varčevanje, eurokeynesianizem in antikapitalistične alternative

7.2.2013: Igor Vuksanović: Ustava in ideologija

30.1.2013: Andrea Milat: Evropa 2020 in mednarodno sodelovanje na področju visokega šolstva in znanosti (Predavanje bo izjemoma v sredo ob 17:00)

24.1.2013: Primož Krašovec: Zgodovinska in aktualna protislovja evropske ideologije

17.1.2013: Viljem Merhar: Reševanje krize kapitalizma kot sistema

10.1.2013: Sašo Slaček Brlek: Proizvodnja pristanka med novičarskimi delavci na Radiu Slovenija

20.12.2012: Angela Wigger: Konkurenca, svetovna kriza in alternative neoliberalnemu kapitalizmu: kritično soočenje z anarhizmom

Izredno predavanje:13.12.2012: Marko Kržan: Skica aktualnega družbeno-ekonomskega stanja v Sloveniji

6.12.2012: Domagoj Mihaljević: Verjeti brez razprave: Proces hrvaškega priključevanja Evropski uniji

29.11.2012: John Grahl: Kriza evroobmočja in konec socialne Evrope

22.11.2012: Sašo Furlan: Kriza evroobmočja v kontekstu globalne krize kapitalističnega produkcijskega načina

Uvodno predavanje:15.11.2012: Joachim Becker: Preobrazbe in krize EU

Delavsko-punkerska univerza v okviru svojega 16. letnika vabi na študijsko bralni seminar:

Na poti v družbo znanja 2: Človeški kapital in nova teorija rasti

V prvem semestru seminarja (februar–april 2012) smo začeli s polemiko o socialističnem računu oziroma o možnostih in morebitnih prednostih centralnega planiranja pred prostim trgom. V tej polemiki je, vsaj sprva in začasno, zmagala socialistična stran, zato so se liberalci, med katerimi je najpomembnejši Hayek, umaknili na teren epistemologije in svoje nasprotovanje centralnemu planiranju utemeljevali s samo naravo znanja, ki naj bi bilo že po definiciji razpršeno, fragmentirano in subjektivno ter kot takšno nedostopno centralnemu planiranju. Če to apliciramo nazaj na ekonomijo oziroma če kot ključen ekonomski vir in osrednjo družbeno kapitalsko naložbo postavimo ravno znanje, to retroaktivno relativizira zmago zagovornikov centralnega planiranja – centralno planiranje? morda, a ne v kompleksni in tehnološko napredni družbi znanja.

V drugem semestru se bomo ukvarjali s teorijo človeškega kapitala in z novo teorijo rasti, tj. z dvema sodobnima teoretskima projektoma, ki podrobneje razčlenita in pojasnita vlogo znanja v družbi znanja na dveh ravneh – na ravni usposobljenosti in kreativnosti delovne sile (človeški kapital) in ravni produktivnosti tehnologije kot upredmetenja družbenega znanja (nova teorija rasti). Ti teoriji dajeta podlago aktualnim evropskim raziskovalnim in visokošolskim reformam, zato je njuno poznavanje pogoj kritične refleksije in boja za drugačno znanost in univerzo.

Nadaljevali bomo s teorijo človeškega kapitala iz 60. let, s katero se koncept znanja in neoliberalna epistemologija – ob hkratni inflaciji teorij o postindustrijski, postmoderni, informacijski in drugih družbah - vrneta na teren ekonomije in začneta učinkovati kot politično normativna. Znanje v teorijah človeškega kapitala predstavlja tisto, kar omogoča in določa produktivnost variabilnega kapitala in te teorije močno vplivajo na reforme in urejanje izobraževalnih sistemov po svetu.

Seminar bo vsak torek ob 20. uri v knjižnici MI (Metelkova 6, pritličje). Mentor bo Primož Krašovec. Začnemo 6. 11. z uvodnim predavanjem, za katerega še ni treba prebrati ničesar. Seminar bo trajal do 30. 1. 2013.

Edini pogoj za udeležbo je prebrana literatura. Ob prvem obisku prosimo, da mentorju sporočite svoj e-naslov, ki ga bo dodal na seznam prejemnikov literature, ki jo boste obiskovalci seminarja prejemali sproti v e-formatu. Prijave zbiramo na dpu@mail.mirovni-institut.si.

Nosilcec seminarja: Primož Krašovec
Začetek: v torek 6.11.2012 ob 20.00 v knjižnici Mirovnega inštituta, Metelkova 6.

Več: www.dpu.mirovni-institut.si, http://mismouniverza.org/

Prijave: dpu@mail.mirovni-institut.si

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!

16. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

Stališča DPU:

Povezave:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 15. letnik: FINANCIALIZACIJA

» 14. letnik: RAZREDNI BOJ PO RAZREDNEM BOJU

» 13. letnik: ŠOLA KOT IDEOLOŠKI APARAT EKONOMIJE

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!

} catch(err) {}