[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak Četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

11.4.2013: Liljana Burcar: Po socializmu le tema demokracije: restavracija kapitalizma in pogospodinjenje žensk

4.4.2013: Mislav Žitko: Rekonstitucija centralnega bančništva in socializacija bank

28.3.2013: Barbara Kresal: Koliko je socialnega v EU? Primer prenove slovenske delovne zakonodaje

21.3.2013: Andreja Živković: Kriza evroobmočja in kriza levih alternativ

Izredno predavanje:13.3.2013: Michael Roberts: Kriza območja evra je kriza kapitalizma

7.3.2013: Rok Kogej: Kritika keynesovske skromnosti

27.2.2013: Riccardo Bellofiore: Paradigmatska izjema. Italija v svetovni in evropski krizi (Predavanje bo izjemoma v sredo ob 17:00)

21.2.2013: Božo Repe: Evropske integracije, revizija zgodovine in novi protifašizem

14.2.2013: James Meadway: Reševanje krize evroobmočja: varčevanje, eurokeynesianizem in antikapitalistične alternative

7.2.2013: Igor Vuksanović: Ustava in ideologija

30.1.2013: Andrea Milat: Evropa 2020 in mednarodno sodelovanje na področju visokega šolstva in znanosti (Predavanje bo izjemoma v sredo ob 17:00)

24.1.2013: Primož Krašovec: Zgodovinska in aktualna protislovja evropske ideologije

17.1.2013: Viljem Merhar: Reševanje krize kapitalizma kot sistema

10.1.2013: Sašo Slaček Brlek: Proizvodnja pristanka med novičarskimi delavci na Radiu Slovenija

20.12.2012: Angela Wigger: Konkurenca, svetovna kriza in alternative neoliberalnemu kapitalizmu: kritično soočenje z anarhizmom

Izredno predavanje:13.12.2012: Marko Kržan: Skica aktualnega družbeno-ekonomskega stanja v Sloveniji

6.12.2012: Domagoj Mihaljević: Verjeti brez razprave: Proces hrvaškega priključevanja Evropski uniji

29.11.2012: John Grahl: Kriza evroobmočja in konec socialne Evrope

22.11.2012: Sašo Furlan: Kriza evroobmočja v kontekstu globalne krize kapitalističnega produkcijskega načina

Uvodno predavanje:15.11.2012: Joachim Becker: Preobrazbe in krize EU

ZADEVA: Poziv članom DS RS, da podprejo pobudi za razpis referendumov o Zakonu o Slovenskem državnem holdingu in o Zakonu o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank

Članico in člane DS POZIVAMO, DA PODPREJO POBUDI ZA RAZPIS REFERENDUMOV.

Pri tem izhajamo iz naslednjih ugotovitev:

- Kriza ni posledica morebitnega slabega ali tveganega poslovanja podjetij v državni lasti, ampak svetovne krize in napačnih investicij zasebnih podjetij v obdobju 2005–2008. Privatizacija podjetij v državni lasti, katere podlaga bi bila ustanovitev SDH, zato ne bi pripomogla k izhodu iz krize.

- Privatizacija strateških podjetij in bančnega sistema je Vzhodno Evropo pripeljala v ekonomsko odvisnost. Toda Slovenija je vse do leta 2005 ohranjala izravnano bilanco tekočega računa, državne banke so poslovale z dobički, kazalci socialne vključenosti so bili ugodni. To dokazuje, da državna lastnina praviloma ne ovira gospodarskega in socialnega razvoja, ampak ga utemeljuje.

- »Slaba banka« je neprimeren model sanacije. Izkupiček iz slabih terjatev je nižji kot v primerljivih modelih. Shema ni omejena na banke v državni lasti. Ker je blizu 70 % lastniškega kapitala bank v zasebnih rokah (prim. graf 1), bi prišlo do nedopustnega prenosa izgub zasebnikov na pleča državljanov.

- Vlada RS nima mandata za napovedano privatizacijo, ki jo uvajata sprejeta zakona! Raziskave javnega mnenja (gl. graf 2) dokazujejo, da bi bila udeležba na morebitnem referendumu visoka in da bi državljani zakona z veliko večino zavrnili. Zato je izvedba referenduma smotrna in nujna!

Graf 1

Graf 2

Ljubljana, 28. 10. 2012

Delavsko-punkerska univerza

Iskra

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!

16. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

Stališča DPU:

Povezave:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 15. letnik: FINANCIALIZACIJA

» 14. letnik: RAZREDNI BOJ PO RAZREDNEM BOJU

» 13. letnik: ŠOLA KOT IDEOLOŠKI APARAT EKONOMIJE

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!

} catch(err) {}