[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak Četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

11.4.2013: Liljana Burcar: Po socializmu le tema demokracije: restavracija kapitalizma in pogospodinjenje žensk

4.4.2013: Mislav Žitko: Rekonstitucija centralnega bančništva in socializacija bank

28.3.2013: Barbara Kresal: Koliko je socialnega v EU? Primer prenove slovenske delovne zakonodaje

21.3.2013: Andreja Živković: Kriza evroobmočja in kriza levih alternativ

Izredno predavanje:13.3.2013: Michael Roberts: Kriza območja evra je kriza kapitalizma

7.3.2013: Rok Kogej: Kritika keynesovske skromnosti

27.2.2013: Riccardo Bellofiore: Paradigmatska izjema. Italija v svetovni in evropski krizi (Predavanje bo izjemoma v sredo ob 17:00)

21.2.2013: Božo Repe: Evropske integracije, revizija zgodovine in novi protifašizem

14.2.2013: James Meadway: Reševanje krize evroobmočja: varčevanje, eurokeynesianizem in antikapitalistične alternative

7.2.2013: Igor Vuksanović: Ustava in ideologija

30.1.2013: Andrea Milat: Evropa 2020 in mednarodno sodelovanje na področju visokega šolstva in znanosti (Predavanje bo izjemoma v sredo ob 17:00)

24.1.2013: Primož Krašovec: Zgodovinska in aktualna protislovja evropske ideologije

17.1.2013: Viljem Merhar: Reševanje krize kapitalizma kot sistema

10.1.2013: Sašo Slaček Brlek: Proizvodnja pristanka med novičarskimi delavci na Radiu Slovenija

20.12.2012: Angela Wigger: Konkurenca, svetovna kriza in alternative neoliberalnemu kapitalizmu: kritično soočenje z anarhizmom

Izredno predavanje:13.12.2012: Marko Kržan: Skica aktualnega družbeno-ekonomskega stanja v Sloveniji

6.12.2012: Domagoj Mihaljević: Verjeti brez razprave: Proces hrvaškega priključevanja Evropski uniji

29.11.2012: John Grahl: Kriza evroobmočja in konec socialne Evrope

22.11.2012: Sašo Furlan: Kriza evroobmočja v kontekstu globalne krize kapitalističnega produkcijskega načina

Uvodno predavanje:15.11.2012: Joachim Becker: Preobrazbe in krize EU

DPU: Podpora protestom proti prodaji Mercatorja

Delavsko-punkerska univerza (DPU) se pridružuje protestom proti prodaji Mercatorja Agrokorju, ki so jih v zadnjih dneh manifestirali Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS), Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Konfederacija sindikatov 90 (KS 90).

Prodajo Mercatorja konkurentu Agrokorju označujemo kot škodljivo, saj je Agrokor podjetje s preko 3,1 milijarde EUR dolga in je popolnoma nelikvidno. Kapitala, potrebnega za nakup Mercatorja, Agrokor nima. Kot je poudaril predsednik KS 90 Peter Majcen, to pomeni, da bo morebiten prevzem financiral tako, kakor so potekali managerski odkupi podjetij v slovenski tranziciji – z dolgom, s katerim bo obremenil prevzeto podjetje. Zaradi teh razlogov DPU izraža skrb, da bo morebitni prevzem Mercatorja s strani Agrokorja vodil v izčrpavanje podjetja, ogrozil delovna mesta več kot 23.000 zaposlenih v Skupini Mercator in onemogočil dolgoročni razvoj podjetja.

Pri tem želimo opozoriti tudi na plačilno nedisciplino Agrokorja kot grožnjo za več kot 130.000 delovnih mest v kmetijski in predelovalni industriji. Nelikvidni Agrokor namreč obveznosti do dobaviteljev navadno poravna šele v 5–6 mesecih, s čimer duši številna podjetja in ogroža položaj njihovih zaposlenih. Ob morebitnem prevzemu Mercatorja bi se ta soočil s podobnimi težavami. Ob tem opozarjamo, da je Mercator za slovensko gospodarstvo infrastukturnega pomena, saj odkupuje precejšen delež pridelkov slovenskega kmetijstva in predelovalne industrije. Morebitna plačilna nedisciplina najpomembnejšega kupca bi podjetja v kmetijstvu in predelovalni industriji hudo prizadela in ogrozila več kot 130.000 delovnih mest v teh podjetjih, ki so posredno odvisna od Mercatorja.

Prodaja Mercatorja Agrokorju bi tako potencialno ogrozila kar 15% vseh delovnih mest v Sloveniji in drastično poslabšala že tako slab socialni in ekonomski položaj tukajšnjega delavstva. Poleg tega ta nevarna poteza ne prinaša koristi niti prodajalcem deleža Mercatorja. Večina prodajalcev svoje deleže v Mercatorju prodaja zaradi lastnih likvidnostnih težav in potrebe po dokapitalizaciji. A vendar, kot smo lahko brali v javnih občilih, prodaja Mercatorja Agrokorju najverjetneje prodajalcem ne bo prinesla nujno potrebnega kapitala, saj je bil med njimi in Agrokorjem sklenjen dogovor, da Agrokor večji del kupnine poravna šele leto dni po prevzemu Skupine Mercator.

Na podlagi teh argumentov ocenjujemo prodajo Mercatorja Agrokorju kot nevarno za desettisoče delavcev in njihovih družin. Prodaji ostro nasprotujemo in se pridružujemo protestom sindikatov. Prodajalce Mercatorja pozivamo, naj Mercatorja ne prodajo, in hkrati opozarjamo, da ne bomo dopustili, da se njihova dokapitalizacija izvrši na plečih delavstva.

Delavski razred ne bo plačal in ne sme plačati stroškov krize, saj krize niso povzročili delavci, pač pa neustrezne politično-ekonomske politike in nepremišljene poslovne odločitve, kakršna je tudi odločitev o prodaji Mercatorja. Prodaja Mercatorja je del problema, ne del rešitve, saj bo ekonomsko in socialno krizo v Sloveniji zaradi zgoraj navedenih razlogov še poglobila. Krizo lahko razreši le socialno in okoljsko vzdržna politično-ekonomska ureditev, v kateri mora biti interes producentov na prvem mestu, pomembna infrastrukturna podjetja, kakršno je Mercator, pa ne smejo biti nikoli prepuščena samovolji finančnih oligarhij, ampak morajo biti v rokah delavstva, saj lahko le tako delujejo v obče dobro.

Delavsko-punkerska univerza

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!

16. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

Stališča DPU:

Povezave:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 15. letnik: FINANCIALIZACIJA

» 14. letnik: RAZREDNI BOJ PO RAZREDNEM BOJU

» 13. letnik: ŠOLA KOT IDEOLOŠKI APARAT EKONOMIJE

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!

} catch(err) {}