↓ natisni okvir 

Mitja Velikonja
"Iskanje izgubljenega ... česa? - Sociološki vidiki nostalgije v postsocializmu."
Tradicija vseh mrtvih pokolenj leži kakor môra na možganih živih ljudi.
~ Karl Marx ~
Ne sklicujmo se na dobro staro, ampak na slabo novo.
~ Bertold Brecht ~

Od Szczecina na Baltiku do Trsta na Jadranu se je čez celino spustila... nostalgija. Ta se vedno pojavlja v burnih, hitro spreminjajočih se, negotovih časih in postsocialistično obdobje je tipična potrditev tega pravila. Stare, desetletja nastajajoče kolektivnosti in nekdanje vizije so se izgubile ali so bile načrtno uničene, novih - tudi zaradi nezadovoljstva nad strankarskim pluralizmom, družbeno restrukturacijo in tržno ekonomijo - (še) ni. In prav takšen položaj poganja, kot že nekajkrat v novejši zgodovini, nostalgični diskurz, ujet na nemogoči poziciji med ne več in še ne. V predavanju bodo najprej obravnavane temeljne značilnosti nostalgije kot kompleksnega sociološkega pojava, njeni glavni tipi (osebne in kolektivne; instrumentalne, neinstrumentalne nostalgije in nostalgija kot 'zabava'), posebej pa bodo izpostavljene in medsebojno primerjane različne družbeno-kulturne razsežnosti nostalgije v postsocialističnih družbah.

Izredni profesor dr. M i t j a  V e l i k o n j a, doktor sociologije, predava na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in je raziskovalec "Centra za proučevanje religije in cerkve" na FDV. Glavna področja njegovega raziskovalnega dela so sociološki vidiki medsebojno prepletene kulturne in religijske dinamike na področju srednje Evrope in Balkana. Posebej ga zanimajo sodobne etnoreligijske in politične mitologije v teh družbah. Tako preučuje dialektični proces oblikovanja sodobnih mitologij (kombinacija tradicije in inovacije), procese mitske politizacije in poetizacije, funkcije sodobnih mitov, družbene skupine, ki so vključene v njihovo oblikovanje in ohranjanje, študije posameznih primerov ipd.


 » FOTO GALERIJA