↓ natisni okvir 

Tanja Rener in Alenka Švab
"What's Love Got to Do With It? - Giddensova teorija preobrazbe intimnosti v pozni modernosti"
Tanja Rener in Alenka Švab bosta v predavanju predstavili in kritično obravnavali Giddensovo teorijo preobrazbe intimnosti, ki je v družboslovni prostor v začetku 1990-ih vnesla kar precej nemira. Odzivi nanjo so tako negativni kot pozitivni, lahko bi rekli, da se izražajo kar v nekakšni interpretativni divergenci med zagovorniki in kritiki preobrazbe intimnosti. Giddens postavlja tezo o tranformaciji intimnosti v sodobnem svetu kot o procesu generičnega prestrukturiranja zasebnosti, v katerem ima osrednjo vlogo nova oblika osebnih odnosov, t.i. 'čisto razmerje' (pure relationship), ki "se nanaša na razmere, v katerih posamezniki vstopajo v družbene odnose zavoljo samih sebe oziroma zavoljo tega, kar lahko iz takšnega odnosa pridobijo. Čisto razmerje obstaja le v toliko, v kolikor prinaša zadovoljstvo obema partnerjema" Čisto razmerje se ne omejuje na zakonsko zvezo niti na heteroseksualno orientacijo, ampak velja za vse vrste intimnih partnerskih razmerij. Vzporedno oziroma skupaj z razvojem tovrstnega razmerja poteka tudi razvoj plastične seksualnosti, ki se realizira z ločitvijo seksualnosti od reprodukcije - nosečnosti in rojevanja ter transmutacija romantične ljubezni, ki se pod pritiskom ženske seksualne emancipacije in avtonomije fragmentira in razvija v sotočno ljubezen (confluent love), aktivno in pogojno ljubezen (cf. kaotično ljubezen (Beck, Beck-Gernsheim 1999)), ki stoji v nasprotju z romantično ljubeznijo - ljubeznijo 'za vedno'. Avtorici se bosta v predavanju osredotočili predvsem na kritiko te teorije, ki jo nekateri cinično označujejo kot "triumf upanja nad izkušnjo" (v Reviewing sociology a Review journal).

red.prof.dr. T a n j a   R e n e r je profesorica sociologije družine in sociologije spolov na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Predava sociologijo družine, ženske študije in sociologijo vsakdanjega življenja na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Predavala je na številnih tujih univerzah, med njimi na Univerzi v Trstu, Bologni in Trentu , na Kraljičini univerzi v Belfastu, Evropski univerzi v St. Peterburgu, univerzah v Sofiji in Plovdivu. Je nacionalna koordinatorica za področji ženskih študij in študij mladine pri Svetu Evrope. Je soustanoviteljica in članica uredniškega odbora založbe */Cf. Vrsto let sodeluje z različnimi nevladnimi organizacijami v Sloveniji in drugod. Tanja Rener svoja dela objavlja predvsem na področjih sociologije družine, sociologije spolov in študij mladine. Je avtorica, soavtorica ali urednica številnih del, med njimi: Yugoslav Women in Politics (1985), Ženske, zasebno, politično (1991), Ženske, politika, družina (1991), Družine: različne, enakopravne (1996), Predah za študentsko mladino (1996), Youth in Slovenia: New Perspectives from the Nineties (1997), Back to the Future (1998), Socialna ranljivost mladih (1999), Il nazionalismo e genere (2003).

doc.dr. A l e n k a   Š v a b je raziskovalka na Mirovnem inštitutu, kjer trenutno izvaja postdoktorski projekt o družinski politiki ter skupaj s kolegom mag. Romanom Kuharjem raziskavo o družinskih in socialnih konktestih življenja istospolno usmerjenih v Sloveniji. Predava tudi na Fakulteti za humanistične študije v Kopru. Med drugim je objavila knjigo z naslovom Družina: od modernost k postmodernosti (ZPS, 2001) ter skupaj s Selmo Sevenhuijsen uredila knjigo Labirinti skrbi: pomen perspektive etike skrbi za socialno politiko (Mirovni institut, 2003). Njena raziskovalna področja so študije spolov, sociologija družine, družinska politika, feministična teorija.

 » FOTO GALERIJA