↓ natisni okvir 

Peter Mlakar
"Od politike do načela dobrega in naprej"
Politika kot skrb za obče dobro v pogojih realne, empirične družbe, se uresniči zgolj v svojem nasprotju, v suprematnem, nerealnem absolutu užitka. Politika kot oblika seksualnosti je svoje istovetje le v totaliteti ubijalske, zle ljubezni.

P e t e r  M l a k a r, rojen 1951 v Ljubljani, je filozof, član Oddelka za čisto in praktično filozofijo pri NSK, publicist in predavatelj. Objavlja v različnih tujih in domačih publikacijah in je avtor mnogih knjig s področja filozofije in erotike: Spisi o nadnaravnem, Reden an die deutsche Nation, Uvod v Boga, Hribi in doline, Mera in čut, Skrivnosti srca. Sodeluje pri različnih projektih skupine Laibach, skupine Irwin, Novega kolektivizma, gledališča Noordung in pri nastopih NSK kot celote. Skupaj s 300 000 Verschiedene Krawalle je izdal CD z naslovom Peter Paracelsus. Peter Mlakar je televizijski pridigar na nacionalni TV. Glavna področja raziskovanja: klasične filozofske teme ter njihove anomalije; vprašanje o Bogu v povezavi s scientifiziranim, tehnologiziranim, kibernetiziranim svetom; seksualnost in njen pomen v relaciji z Absolutnim ter pojmom zla; apofatična teologija s psihoanalizo, metafizika z logičnim pozitivizmom, mistika z znanostjo.


 » FOTO GALERIJA