↓ natisni okvir 

Katarina Majerhold
"Novi pristopi k ljubezni"
Zadnjih dvajset let so na pohodu novi pristopi k ljubezni, ki jih razvijajo discipline, ki so pred tem pokazale za to področje le malo zanimanja, pri tem mislim na biologijo, medicino in evolucijsko psihologijo. Vendar pa se tudi na sicer tradicionalnih področjih, ki se že dolgo ukvarjajo z ljubeznijo, pojavljajo premiki, na primer, v filozofiji in literaturi. V pričujočem predavanju se bom lotila temeljnega koncepta pojma ljubezni v biologiji in medicini, nato pa prešla na pojmovanje ljubezni kot metafore v okviru kognitivne filozofije G. Lakoffa in M. Johnsona in ljubezni kot možnega moralnega čustva, v okviru socialne in politične filozofije Marthe Nussbaum. Glavno vprašanje, ki ga bom zastavila je, ali je ljubezen družbeno skonstruirana ali biološka danost, in kakšne posledice ima eno ali drugo stališče za družbeno politično ureditev.

K a t a r i n a   M a j e r h o l d, nekdanja raziskovalka na Pedagoškem inštitutu, dolgoletna urednica na Radiu Študent in članica uredništva Časopisa za kritiko znanosti in uredništva Sodobnosti, je po izobrazbi filozofinja. Njena doktorska disertacija, ki jo pravkar končuje, obravnava vprašanje ljubezni v razsvetljenstvu (na primeru Rousseujeve iznajdbe ljubezenskega para in Sadovega perverzneža). Pri Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani je doslej izdala tri knjige na temo univerze: Univerza pleše avtonomno? Prispevki k repertoarju Univerze za tretje tisočletje (1999); Ali se univerza vrti v krogu svoje moči? (2001); Ali univerza potrebuje socialno okolje? (2003).


 » FOTO GALERIJA