↓ natisni okvir 

Gorazd Kocijančič
"Eros in agape: ljubezen v antičnem krščanstvu"
"Z branjem in pogovorom o treh ključnih odlomkih krščanske literature, ki govorijo o ljubezni (Lukov evangelij, pisma Ignacija Antiohijskega, Dionizij Areopagit) bomo skušali skupaj priti na sled krščanskim preobrazbam antičnega pojma ljubezni in njihovim političnim implikacijam."

G o r a z d   K o c i j a n č i č je filozof, publicist, prevajalec in pesnik. V preteklosti je urejal revijo Tretji dan, pozneje pa je kot soustanovitelj in glavni urednik začel izdajati mednarodno večjezično elektronsko revijo za kulturo in duhovnost Logos in knjižno zbirko KUD Logos. Je avtor dveh teoretskih del s področja krščanske filozofije - Posredovanja (1996), Med Vzhodom in Zahodom. Štirje prispevki k ekstatiki. (2004) - pesniške zbirke Tvoja imena (2000) ter številnih spremnih besed in komentarjev k prevodom iz stare grščine, latinščine, hebrejščine, ruščine, nemščine in francoščine. Prevajal je Platona, Parmenida, Proklosa, patristične spise, Sveto pismo, Mojstra Eckharta, Juda Halevija, Celana, Levinasa, Solovjeva in druge. Njegove kolumne in recenzije, v katerih je najti obrise njegove "anarhične" filozofije kulture, so zbrane v knjigi Tistim zunaj. Eksoterični spisi 1990-2003 (2004)..


 » FOTO GALERIJA