↓ natisni okvir 

Wolfgang Heuer
"Dogville: ponižanje, ljubezen in politika Obravnava filma v dialogu s Hannah Arendt"
Film 'Dogville' (2003) danskega režiserja Larsa von Trierja je parabola o razpadu družbene civilizacije pod težo zunanjega pritiska. Predavanje bo s pomočjo politične filozofije Hannah Arendt poskušalo obravnavati spremembe medčloveških razmerij in nakazati njihovo odločilno vlogo pri tem razpadu.

W o l f g a n g   H e u e r, rojen leta 1949, je končal študij zgodovine, germanistike in latinskoameriških študij v Kölnu, Freiburgu in Berlinu. Po večletnem delovanju na področju razvoja skupinskega izobraževanja in po večletnem statusu svobodnega novinarja, je od leta 1998 naprej zaposlen kot odgovorni urednik mednarodnega 'Hannah Arendt Newsletter'. V letu 2002 je izdal knjigo Pogumno delovanje [Couragiertes Handeln] pri založbi "Klampen Verlag" iz Lüneburga. S tem delom se je habilitiral za profesorja na sloviti "Freie Universität Berlin".


 » FOTO GALERIJA