↓ natisni okvir 

Simpozij v počastitev 100. obletnice Adornovega rojstva:
"Hommage à Theodor W. Adorno"
'Toda nedokončanost in zavedanje te nedokončanosti je tudi še poteza tistega mišljenja in natanko tistega mišljenja, s katerim se splača umreti.'

Redosled simpozija:

14:00 - 14:10  Pozdravni nagovor
14.10 - 14:40  Dr. Lev Kreft: Kaj ima Adorno proti totaliteti?
14.40 - 15:10  Dr. Darko Štrajn: Adorno in/ali Benjamin

15:10 - 15:30  Odmor

15:30 - 16:00  Dr. Jože Vogrinc: Media Studies vs. Adorno
16:00 - 16:30  Dr. Dušan Rutar: Adorno o fatalnih strategijah Jeana Baudrillarda

16:30 - 16:50  Odmor

16:50 - 17:20  Dr. Cvetka Tóth: Adornova filozofija morale
17:20 - 17:50  Dr. Žarko Puhovski: Neuspjeh kritičke teorije morala: Adornova moralna                              impotencija

17:50 - 18:10  Odmor

18:10 - 18:40  Dr. Božidar Debenjak: Adorno in Krasni novi svet
18:40 - 19:10  Miha Zadnikar: Adorno in (glasbena) politika


 » FOTO GALERIJA