Delavsko-punkerska univerza vabi na enajsto predavanje iz tematskega ciklusa Politična ekologija, ki bo v četrtek, 2. februarja 2006, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Jože Vogrinc

PLANET PLENILCEV IN PLENA: IDEOLOGIJE V TV ODDAJAH O ŽIVLJENJU V NARAVI

V ustaljenih predstavah o TV kot napravi za krajo prostega časa ljudi in mladine imajo dokumentarci o življenju v naravi sloves »dobre« televizije, ki ne pripoveduje izmišljenih zgodb, marveč kaže resnično življenje v pristnem, a ogroženem naravnem okolju. Ogledali si bomo nekaj odlomkov iz oddaj, kakršne vrtijo Animal Planet, National Geographic Channel ipd., nekatere so naredili na BBC in/ali jih predvajali na TVS. Z njihovo pomočjo bomo pokukali v načine, kako take oddaje dejansko konstruirajo svoje zgodbe in kako pritegujejo gledalce. Seveda bomo na kraju »Resnice« o Materi Naravi najverjetneje naleteli na banalnosti globalne vladajoče ideologije: ne le na kvazi darvinistični žargon »boja za obstanek«, pač pa na slavljenje agresivnih, posesivnih, sebičnih posameznikov v izbiri tematike oddaj in v vseh razsežnostih predstavitve te tematike.

Doc. dr. Jože Vogrinc na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani predava sociologijo kulture in sociologijo medijev. Vodi tudi Center za medijske študije pri ISH – Fakulteti za podiplomski humanistični študij v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja predvsem s konceptualiziranjem humanistike in družboslovja, da bi se spoprijela z izzivom radikalnih družbenih sprememb. S tega vidika raziskuje kulture v sodobnih (in primerjalno tudi v drugih) družbah, zlasti vlogo medijev in komunikacije v družbeni reprodukciji.

»Človek je tisočletja ostal to, kar je bil za Aristotla: živa žival, ki je poleg tega, sposobna političnega obstoja; moderni človek je žival v politiki, katere življenje živega bitja se postavlja pod vprašaj.« M. Foucault

»Če država širi take okoliščine, ki ogrožajo življenje - da je državljanu oviran dostop do hrane, zdravil, zraka ali karkoli kar je potrebno za ohranitev življenja, potem je državljan prost, da se upre.« T. Hobbes

» DPU mailing lista:prijavite se tukaj .

» arhiv: 8. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31