Delavsko-punkerska univerza vabi na četrto predavanje iz tematskega ciklusa Politična ekologija, ki bo v četrtek, 24. novembra 2005, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Tomaž Trplan

ZELENO, KI TE LJUBIM RADIKALNO

Predavanje bo na primeru štirih izpostavljenih teorij poskušalo začrtati spoznavno polje radikalne zelene misli in osmisliti vprašanje o tem, ali je radikalna ekološka politična misel samostojna politična teorija, ali pa jo je mogoče obravnavati kot svojevrstno interpretacijo “tradicionalnih” teorij. S primeri iz socialne ekologije, ekofeminizma, globinske ekologije in (anarho)primitivizma bo predavanje poskušalo začrtati epistemološke in etične elemente radikalne ekološke politične teorije in v povezavi s tem tudi točke kritike obstoječe družbe ter strategije za spremembe, ki bi vodile v ekotopijo.

Tomaž Trplan je - med drugim - sociolog, čigar raziskovalni interes zajema vprašanja emancipatornih gibanj in praks. Konkreten rezultat tega zanimanja je vzpostavitev in večletno delovanje Škratove čitalnice, radikalne infoteke, ki deluje v okviru socialno-kulturnega centra Metelkova mesto. Na Mirovnem inštitutu vodi projekt Nacionalne fokusne točke Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije, trenutno pa največ sanjari o vzpostavitvi socialno-ekološke bivanjske skupnosti.

»Človek je tisočletja ostal to, kar je bil za Aristotla: živa žival, ki je poleg tega, sposobna političnega obstoja; moderni človek je žival v politiki, katere življenje živega bitja se postavlja pod vprašaj.« M. Foucault

»Če država širi take okoliščine, ki ogrožajo življenje - da je državljanu oviran dostop do hrane, zdravil, zraka ali karkoli kar je potrebno za ohranitev življenja, potem je državljan prost, da se upre.« T. Hobbes

» DPU mailing lista:prijavite se tukaj .

» arhiv: 8. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31