Delavsko-punkerska univerza vabi na šesto predavanje iz tematskega ciklusa Politična ekologija, ki bo v četrtek, 8. decembra 2005, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Bojan Radej

PODRUŽBLJENA NARAVA – VSTOP POLITIKE V EKOLOGIJO IN EKOLOGIJE V POLITIKO

V predavanju bo avtorja zanimalo vprašanje, kako ekonomsko, kar za Joan Robinson pomeni s stališča premoščanja prepada med potrebami in resursi, vpeti v politično debato o demokratizaciji ekonomskih izbir. Na primer, ali naj Evropa res postane najkonkurenčnejša regija na svetu kot predvideva ključni razvojni dokument EU - Lizbonska strategija.

Prevladujoča razlaga sedanjih ekonomskih dilem izhaja iz dualistične predstavitve sveta (levica - desnica; kapital - delo, rast - pravičnost itn), ki je sama po sebi zadostni razlog za nerazumevanje 'družbene konstrukcije narave'. Avtorja zato v predavanju ne bo zanimala usoda narave ampak usoda kapitalizma. Z ekstrapolacijo izvirne ideje akumuliranja 'trajnostnih donosov' vseh vrst kapitala bo zavržena najprimitivnejša kompetitivna razlaga kapitala in pokazana njegova diverziteta - poleg pridobitnega vsebuje tudi socialni, človeški, kulturni in vse morebitne druge vrste kapitala -, na podlagi tega pa nato razvita pluralna (tripartitna) ekonomska razlaga kapitalizma, s katero lahko končno razločimo diverzificirana politično-ekonomska območja sedanje, prihodnje in pretekle generacije.

Te tri generacije uveljavljajo temporalno diverzificirane ekonomske vizije: kratkoročno, usmerjeno v sedanjost ter dolgoročno, usmerjena bodisi v preteklost ali prihodnost. To pa niso več medsebojno izključljive in binarne relacije ampak izzivajoče (gl. Foucaultovo razlikovanje med antagonizmi in agonizmi), kar ima radikalne implikacije za politiziranje okoljskih, socialnih in gospodarskih vprašanj razvoja. V zaključku bo avtor s tega na novo konstruiranega ekonomskega izhodišča problematiziral nekatere popularnejše aktualne makroekonomske dileme.

Mag. Bojan Radej je svobodni metaekonomist.

»Človek je tisočletja ostal to, kar je bil za Aristotla: živa žival, ki je poleg tega, sposobna političnega obstoja; moderni človek je žival v politiki, katere življenje živega bitja se postavlja pod vprašaj.« M. Foucault

»Če država širi take okoliščine, ki ogrožajo življenje - da je državljanu oviran dostop do hrane, zdravil, zraka ali karkoli kar je potrebno za ohranitev življenja, potem je državljan prost, da se upre.« T. Hobbes

» DPU mailing lista:prijavite se tukaj .

» arhiv: 8. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31