Delavsko-punkerska univerza vabi na prvo predavanje iz tematskega ciklusa Politična ekologija, ki bo v četrtek, 3. novembra 2005, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Senko Pličanič

PREHOD OD ANTROPOCENTRIČNE K EKOCENTRIČNI ETIKI

Razloge uničenja narave, prav tako pa tudi razloge impotence dosedanjega ekološkega prava je treba iskati v prevladujoči antropocentrični in v ne-omejen materialni napredek usmerjeni kulturni paradigmi zahodnih kultur. Morala, ki nadzira človekovo interakcijo z Naravo, namreč ostaja nespremenjena, torej utilitaristična. Dosedanji razvoj ekologizacije prava torej odraža prevladujočo utilitaristično (antropocentrično) usmerjenost zahodnih kultur. Ob takšnih izhodiščih je logična impotenca prava okolja, ko torej v okolju ni opaziti izboljšanja, prav nasprotno - obseg uničenja Narave je vse večji. Če je namreč antropocentrizem (izkoriščevalskost) kot podlaga človekove uporabnostne interakcije z naravo pripeljal do uničenja narave, ni dvoma, da ekološki razlog, ki ostaja znotraj antropocentrične konstrukcije Narave, ne more pripeljati do njene obuditve. Do obuditve Narave lahko pripelje le vzpostavitev ekocentrične konstrukcije Narave. Tej usmeritvi mora slediti tudi nomos zahodnih kultur. Potrebujemo torej novo, iz ekocentrične ontologije in etike izhajajoče, pravo narave.

Dr. Senko Pličanič, pravnik, je predavatelj Prava okolja na Pravni fakulteti v Ljubljani. Je avtor knjige Temelji ekološkega prava: (kako uzakoniti zmernost pri človekovih odnosih z živalmi, rastlinami in neživim svetom).

»Človek je tisočletja ostal to, kar je bil za Aristotla: živa žival, ki je poleg tega, sposobna političnega obstoja; moderni človek je žival v politiki, katere življenje živega bitja se postavlja pod vprašaj.« M. Foucault

»Če država širi take okoliščine, ki ogrožajo življenje - da je državljanu oviran dostop do hrane, zdravil, zraka ali karkoli kar je potrebno za ohranitev življenja, potem je državljan prost, da se upre.« T. Hobbes

» DPU mailing lista:prijavite se tukaj .

» arhiv: 8. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31