Delavsko-punkerska univerza vabi na dvajseto predavanje iz tematskega ciklusa Politična ekologija, ki bo v četrtek, 6. aprila 2006, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Jernej Pikalo

METAFORE NARAVE V POLITIČNI TEORIJI

Predavanje se bo ukvarjalo s političnimi metaforami in raziskovalo načine, na katere politična znanost uporablja različne metafore za opisovanje in ustvarjanje v političnih diskurzih. Vsako zgodovinsko obdobje postreže s svojimi političnimi koncepti, ki so pogosto utemeljeni na metaforah iz naravne. Govorimo o "vejah oblasti", "narodovem telesu", "mehanizmu tržnih sil", itn. Namen predavanja je raziskati povezavo med političnimi diskurzi in koncepcijami narave, ki se pogosto odslikavajo v političnih metaforah. Predavanje bo obravnavalo vlogo naravnih metafor v politični znanosti, njihovo delovanje, povezavo med naravo, politično znanostjo in političnimi diskurzi.

Dr. Jernej Pikalo predava politologijo na katedri za teoretsko-analitsko politologijo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.

»Človek je tisočletja ostal to, kar je bil za Aristotla: živa žival, ki je poleg tega, sposobna političnega obstoja; moderni človek je žival v politiki, katere življenje živega bitja se postavlja pod vprašaj.« M. Foucault

»Če država širi take okoliščine, ki ogrožajo življenje - da je državljanu oviran dostop do hrane, zdravil, zraka ali karkoli kar je potrebno za ohranitev življenja, potem je državljan prost, da se upre.« T. Hobbes

» DPU mailing lista:prijavite se tukaj .

» arhiv: 8. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31