Delavsko-punkerska univerza vabi na deseto predavanje iz tematskega ciklusa Politična ekologija, ki bo v četrtek, 26. januarja 2006, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Janez Peršič

PRISVAJANJE NARAVE V SREDNJEM VEKU

Od prazgodovine dalje si človek prisvaja in podreja naravo. Ta prisvajalski odnos po avtorju predstavlja zracalno sliko družbenih razmerij skozi zgodovino, kar bo ekspliciral na primeru srednjega veka. V svojem predavanju se bo avtor, preko analize srednjeveške književnosti, znanstvenih esejev in drugih zgodovinskih virov, osredotočil na problematiko negativnega in sovražnega človekovega odnosa do živali, rastlin in nežive narave, ki je v teh besedilih prisotna. Avtor ugotavlja, da krščanstvo v tem oziru ni prineslo pomembnejšega napredka. V tej tradiciji pomembno izjemo predstavlja Frančišek Asiški, ustanovitelj reda frančiškanov.

Dr. Janez Peršič je docent na Oddelku za zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer predava občo zgodovino srednjega veka. Kot medievist se pretežno ukvarja s socialno in ekonomsko zgodovino srednjega veka.

»Človek je tisočletja ostal to, kar je bil za Aristotla: živa žival, ki je poleg tega, sposobna političnega obstoja; moderni človek je žival v politiki, katere življenje živega bitja se postavlja pod vprašaj.« M. Foucault

»Če država širi take okoliščine, ki ogrožajo življenje - da je državljanu oviran dostop do hrane, zdravil, zraka ali karkoli kar je potrebno za ohranitev življenja, potem je državljan prost, da se upre.« T. Hobbes

» DPU mailing lista:prijavite se tukaj .

» arhiv: 8. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31