Delavsko-punkerska univerza vabi na osemnajsto predavanje iz tematskega ciklusa Politična ekologija, ki bo tokrat izjemoma v SREDO, 22. marca 2006, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Borut Ošlaj

DIAFORIČNA ETIKA NARAVE

Sodobni etični koncepti okolja, narave in življenja so še vedno pretežno razpeti v strukturo bipolarne matrice, ki jo zamejujeta izključujoči se poziciji antropocentrizma in biocentrizma. Prva pozicija gradi koncept sekundarne odgovornosti, po katerem naša etična ravnanja do okolja svoje legitimacije ne črpajo iz njegove lastne vrednostne strukture, temveč iz vrednostne strukture človeškega oz. humanega. Za okolje tu skrbimo ne zaradi njega, temveč zaradi nas. Biocentrizem se nasprotno zavzema za primarno odgovornost, ki neposredno izhaja iz vrednostnega nagovora bivajočega. Tu za naravo skrbimo zaradi nje same, ker ta poseduje svojo lastno imanentno vrednostno bit. V predavanju bomo pokazali, zakaj je vsaka od navedenih pozicij v etičnem smislu nezadostna, ter predstavili diaforični koncept etike narave, ki izhaja iz razumevanja človeka kot simbolnega bitja. Rezultat tega koncepta je primarna odgovornost do narave, ki pa nima več ničesar skupnega z nekritičnim fundamentalizmom biocentrizma na eni in samopoveličujočo nečimrnostjo antropocentrizma na drugi strani.

Dr. Borut Ošlaj je rojen 2. 5. 1964 v Murski Soboti. Diplomiral (B) na oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani 17. 9. 1987, na oddelku za filozofijo (A) iste fakultete pa 5. 4. 1989. Za diplomsko nalogo z naslovom »Ens metaphysicum – Nietzsche in metafizika« je 8. Februarja 1990 prejel študentsko Prešernovo nagrado. Magisterij na temo Religija in filozofija filozofije je uspešno zagovarjal 29. 6. 1992. Doktorsko tezo z naslovom Filozofska antropologija kot poskus revitalizacije filozofije / s posebnim ozirom na Schelerja, Plessnerja in Fromma je obranil 27. 12. 1994. V naziv docenta za filozofsko antropologijo je bil izvoljen 19. 4. 1996. Istega leta je bil v okviru samostojnega znanstvenega projekta »Diaforična etika narave« na dvomesečnem strokovnem izpopolnjevanju v Münchnu pri prof. Wilhelmu Vossenkuhlu (štipendija DAAD). 28. Oktobra 1996 je bil sprejet v redno delovno razmerje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani predava ‘Filozofsko antropologijo’, na Oddelku za pedagogiko in andragogiko ‘Antropologijo’, na Oddelku za etnologijo in antropologijo kulture je vodil (do 1999/2000) seminar iz Antropologije religij.

»Človek je tisočletja ostal to, kar je bil za Aristotla: živa žival, ki je poleg tega, sposobna političnega obstoja; moderni človek je žival v politiki, katere življenje živega bitja se postavlja pod vprašaj.« M. Foucault

»Če država širi take okoliščine, ki ogrožajo življenje - da je državljanu oviran dostop do hrane, zdravil, zraka ali karkoli kar je potrebno za ohranitev življenja, potem je državljan prost, da se upre.« T. Hobbes

» DPU mailing lista:prijavite se tukaj .

» arhiv: 8. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31