Delavsko-punkerska univerza vabi na drugo predavanje iz tematskega ciklusa Politična ekologija, ki bo v četrtek, 10. novembra 2005, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Blaž Križnik

AUTOBAHN KOT POLITIČNA PRAKSA EKOFAŠIZMA

V razvoju ekoloških gibanj se vedno znova pojavljajo ideje, ki družbeno prepoznavajo kot neločljiv del narave ter družbene vrednote in norme usmerjajo z domnevno naravnim redom in zakoni. Ekofašizem je ena zgodnejših, predvsem pa najbolj skrajnih oblik takšnih ideologij. Spoj nacizma in okoljske problematike se seveda ni zgodil čez noč in je bil posledica daljše kulturne in politične tradicije prisotne v delu nemške družbe. Ideologija ekofašizma se je v nacistični Nemčiji udejanjala skozi politično prakso tako imenovanega “zelenga krila” NSDAP. Prav zaradi kritične obravnave sodobnih reinkarnacij ekofašizma kot na sploh kritike vse tiste ekologije, ki zanika družbeni in politični okvir svojega delovanja, je pomembno poznavanje njegovih zgodovinskih predhodnikov. Na predavanju bomo, kot enega izmed vidnejših dosežkov politične prakse ekofašizma, pogledali projekt izgradnje Autobahna.

Blaž Križnik je arhitekt iz Laškega. Študij arhitekture je nadaljeval na Akademiji za arhitekturo v Rotterdamu. Kot raziskovalec sodeluje z barcelonskim inštitutom za napredno arhitekturo Katalonije. Trenutno pripravlja doktorat na temo pomena in vloge lokalnih kultur in urbanih gibanj v procesu preobrazbe mest ter njihov vpliv na produkcijo prostora v Barceloni in Seulu.

»Človek je tisočletja ostal to, kar je bil za Aristotla: živa žival, ki je poleg tega, sposobna političnega obstoja; moderni človek je žival v politiki, katere življenje živega bitja se postavlja pod vprašaj.« M. Foucault

»Če država širi take okoliščine, ki ogrožajo življenje - da je državljanu oviran dostop do hrane, zdravil, zraka ali karkoli kar je potrebno za ohranitev življenja, potem je državljan prost, da se upre.« T. Hobbes

» DPU mailing lista:prijavite se tukaj .

» arhiv: 8. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31