Delavsko-punkerska univerza vabi na šestnajsto predavanje iz tematskega ciklusa Politična ekologija, ki bo v četrtek, 9. marca 2006, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Miklavž Komelj

»ESTE ANIMAL QUE SOY« / »TA ŽIVAL, KI SEM«

Če beremo pisma, ki jih je Rosa Luxemburg med prvo svetovno vojno pisala iz zaporov, nas lahko preseneti njena intenzivna identifikacija s konkretnimi živalmi in rastlinami v njihovi tujosti, ki jo najpretresljiveje povzameta njeni formulaciji, da se počuti kot ptica ali neka druga žival v neuspelem človeškem telesu in da dobro ve, da bo umrla na barikadah, a se vseeno bolj v svoji družbi, kakor med svojimi »tovariši« na partijskem sestanku, počuti med pticami in rastlinami. Ali moramo ta pisma brati zgolj kot privatne izjave, ki nimajo ničesar skupnega z njenim političnim delovanjem, oziroma je v njih celo vzpostavljena notranja distanca do političnega delovanja – ali pa lahko nemara vidimo ravno to identifikacijo z »bitji iz tujih svetov« (kot bi rekel Jure Detela) in vzdržanje tega razpona kot bistveno za konstitucijo njenega političnega delovanja? In kje so lahko v tem odnosu živali kot konkretna bitja? Ta vprašanja bodo v predavanju vzeta kot izhodišče za razmislek o tem, kako je mogoče misliti živali v razmerju do političnega s poskušanjem problematiziranja razlike človek/žival kot »zadnjega metafizičnega razcepa, ki še ni bil dekonstruiran« (Derrida), ne da bi pri tem zapadli v depolitizirajočo indiferenco, ki jo Alain Badiou kritizira kot »živalski humanizem«. Pri tem bo posebna pozornost namenjena načinu, kako se »vprašanje živalskosti« pojavlja v umetnosti in zlasti v poeziji (naslov predavanja je povzet po verzu Césarja Valleja).

Dr. Miklavž Komelj je umetnostni zgodovinar, pesnik in prevajalec. Za mnogoplastno in interdisciplinarno delo o toskanskem slikarstvu prve polovice 14. stoletja, ki pomeni vidni prispevek k vsem trem področjem, na katera posega: k umetnostni in literarni zgodovini ter estetiki, je prejel Zlati znak ZRC.

»Človek je tisočletja ostal to, kar je bil za Aristotla: živa žival, ki je poleg tega, sposobna političnega obstoja; moderni človek je žival v politiki, katere življenje živega bitja se postavlja pod vprašaj.« M. Foucault

»Če država širi take okoliščine, ki ogrožajo življenje - da je državljanu oviran dostop do hrane, zdravil, zraka ali karkoli kar je potrebno za ohranitev življenja, potem je državljan prost, da se upre.« T. Hobbes

» DPU mailing lista:prijavite se tukaj .

» arhiv: 8. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31