Delavsko-punkerska univerza vabi na tretje predavanje iz tematskega ciklusa Politična ekologija, ki bo v četrtek, 17. novembra 2005, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Andrej Klemenc

POLITIČNA EKONOMIJA KJOTSKEGA PROTOKOLA

Kjotski protokol je prvi mednarodni sporazum o omejevanju emisij toplogrednih plinov. Njegova podlaga je leta 1992 na svetovnem vrhu o okolju v Riu de Janeiru sprejeta Okvirna konvencija OZN o podnebnih spremembah. Leta 1997 je v Kjotu prišlo do sporazuma, ki je razvite industrijske države obvezal k zmanjšanju emisij v povprečju 5% glede na leto 1990, različno porazdelil bremena zmanjševanja med njimi ter opredelil prožne mehanizme, ki naj bi poleg veje fleksibilnosti in zmanjšanja stroškov omogočili tudi prenos nizkoemisijskih energetskih tehnologij v države v razvoju. V luči hitrega industrijskega razvoja in z njim povezanega povečanja emisij toplogrednih plinov na Kitajskem, v Indiji in nekaterih drugih državah pa kaže, da za nadaljevanje Kjotskega procesa ne bo tako ključna vloga ZDA kot industrijsko razvijajočih se držav tretjega sveta.

Andrej Klemenc je svobodni publicist in raziskovalec na podroju soudeležbe javnosti pri energetskih in klimatskih politikah. Med leti 1991 in 2001 je aktivno sodeloval pri uredniški politiki asopisa za kritiko znanosti (še posebej rubrike Oikos). Je eden redkih nevladnih okoljskih aktivistov, ki ne le živi za varstvo narave in okolja, temve mu tudi uspeva preživeti z vodenjem nevladnih okoljskih projektov.

»Človek je tisočletja ostal to, kar je bil za Aristotla: živa žival, ki je poleg tega, sposobna političnega obstoja; moderni človek je žival v politiki, katere življenje živega bitja se postavlja pod vprašaj.« M. Foucault

»Če država širi take okoliščine, ki ogrožajo življenje - da je državljanu oviran dostop do hrane, zdravil, zraka ali karkoli kar je potrebno za ohranitev življenja, potem je državljan prost, da se upre.« T. Hobbes

» DPU mailing lista:prijavite se tukaj .

» arhiv: 8. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31