Delavsko-punkerska univerza vabi na trinajsto predavanje iz tematskega ciklusa Politična ekologija, ki bo v četrtek, 16. februarja 2006, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Friderik Klampfer

KLONIRANJE IN ETIKA USTVARJANJA NOVIH ČLOVEŠKIH BITIJ

Redko kaj je ob izteku 20. stoletja vzbudilo toliko strasti in zdramilo domišljijo toliko ljudi kot podoba ljubke ovce Dolly, ki je skupaj s poročilom o prvem uspešnem kloniranju kakega sesalca obkrožila svet leta 1997. Ko je kmalu za tem odjeknila še novica, da so znanstveniki tik pred rešitvijo uganke o človeškem genomu, so postale nekoč blodne obljube o načrtni zasnovi, ustvarjanju, gnetenju in oblikovanju novih človeških bitij nenadoma otipljiva resničnost, kloniranje pa nov, priročen objekt strahov in bojazni do znanosti že tako ali tako nezaupljive laične javnosti.

Kloniranje, v obeh svojih funkcijah, tako terapevtski kot reproduktivni, seveda zastavlja vrsto filozofskih, moralnih, antropoloških, socioloških, pravnih itd. vprašanj in dilem. Bolj kot katero koli drugo znanstveno odkritje in tehnološka inovacija nas sili v revizijo samih temeljev našega samodojemanja in samovrednotenja. Je pa tudi zgled za izkrivljeno, z arhaičnimi religioznimi predstavami in iracionalnimi strahovi obremenjeno, praviloma neinformirano in zato velikokrat brezplodno javno razpravo. V predavanju bosta enakovredno predstavljena oba vidika razprave o kloniranju, vsebinski in kontekstualni.

Dr. Friderik Klampfer predava etiko na Oddelku za filozofijo Pedagoške fakultete v Mariboru. Je avtor knjige Etiški pojmovnik za mlade (Aristej 2003) in vrste člankov s področja moralne in politične filozofije.

»Človek je tisočletja ostal to, kar je bil za Aristotla: živa žival, ki je poleg tega, sposobna političnega obstoja; moderni človek je žival v politiki, katere življenje živega bitja se postavlja pod vprašaj.« M. Foucault

»Če država širi take okoliščine, ki ogrožajo življenje - da je državljanu oviran dostop do hrane, zdravil, zraka ali karkoli kar je potrebno za ohranitev življenja, potem je državljan prost, da se upre.« T. Hobbes

» DPU mailing lista:prijavite se tukaj .

» arhiv: 8. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31