Delavsko-punkerska univerza vabi na štirinajsto predavanje iz tematskega ciklusa Politična ekologija, ki bo v četrtek, 23. februarja 2006, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Marta Gregorčič

RADIKALNO IZOBRAŽEVANJE

Pogledali bomo nekatere »instrumente čuječnosti« (Bourdieu) – teorije in prakse – ki so vzniknili iz potrebe po drugačni ali novi družbi in družbenosti. Za vse je značilno, da so v svoje izhodišče ali na konec svojega ustvarjanja postavile vzajemnost »prve« in »druge narave«. Za možnost uresničevanja temeljne zahteve – za ustvarjanja drugačne družbe in družbenosti – radikalno spremenijo izhodišča, metode, teoretska in praktična polja ter načine ustvarjanja. S tega vidika sta najbolj inovativna teoretika in teologa, ki sta v začetku sedemdesetih ustvarjala v Latinski Ameriki – brazilski pedagog Paulo Freire (Pedagogika zatiranih) in Ivan Illich (Odšolanje družbe). Celosten pristop ponudi socialna ekologija, ki izhaja iz epistemologije narave, da bi spoznala epistemologijo družbe in temu primerno radikalizira izobraževanje za novo družbo. Zapatisti in piqueterosi (Colectivo situaciones in MTD de Solano) v svojih praksah že izvajajo alternativne metode življenja ali boja, katerih neločljiv del je izobraževanje: kjer »nihče nikogar ne uči« in kjer se »nihče ne uči sam«. Na primeru Universidad de la Tierra (Oaxaca, Mehika) bomo preveri neposredne aplikacije študentskega ustvarjanja na vsakdanje življenje staroselcev, upornikov.

Vse omenjene teorije in prakse nastajajo v neposrednih situacijah – neposredni družbenosti – zato se izobraževanje ustvarja z in za družbo, v svetu in ne s svetom, saj je človeštvo le udeleženo v svetu, ne pa njegov re-kreator (prenarejevalec). Podobno kot teorije (pedagogika zatiranih, odšolanje družbe in socialna ekologija), tudi prakse (Universidad de la Tierra, Colectivo situaciones, zapatisti idr. uporniki) izhajajo iz praxis, kot temeljnega elementa za možnost teorije in prakse. Teorije nastajajo kot refleksije praks, prakse pa s teoretsko refleksijo. Teorije jemljejo kot izhodišče obravnave ekologijo, prakse pa ekologijo prevajajo v neposrednih vsakdanjih družbenih delovanjih.

Vsi poskusi, ki jih bomo predstavili, so invencije proti-in-onkraj neoliberalizma, ki pomembno spreminjajo razmerja med človekom in naravo, razmerja med ljudmi, redefinirajo človekovo delovanje, politiko in znanost, življenje in boj. To pa so temeljni razlogi, da jih postavljamo na barikade znanosti, politike, družbe in družbenosti ter človekovega ustvarjanja na sploh.

Dr. Marta Gregorčič, samostojna raziskovalka.

»Človek je tisočletja ostal to, kar je bil za Aristotla: živa žival, ki je poleg tega, sposobna političnega obstoja; moderni človek je žival v politiki, katere življenje živega bitja se postavlja pod vprašaj.« M. Foucault

»Če država širi take okoliščine, ki ogrožajo življenje - da je državljanu oviran dostop do hrane, zdravil, zraka ali karkoli kar je potrebno za ohranitev življenja, potem je državljan prost, da se upre.« T. Hobbes

» DPU mailing lista:prijavite se tukaj .

» arhiv: 8. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31