Delavsko-punkerska univerza vabi na dvanajsto predavanje iz tematskega ciklusa Politična ekologija, ki bo v četrtek, 9. februarja 2006, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Sašo Dolenc

POJMOVANJE NARAVE OD STAROGRŠKIH FILOZOFOV DO DANES

V predavanju si bomo ogledali zgodovino pojmovanja narave, od vpeljave pojma “physis” pri starogrških filozofih, do kasnejšega razvoja skozi konstrukcijo novoveške naravoslovne znanosti. Zanimalo nas bo tudi, kakšen pomen ima v različnih kontekstih pojem narave danes. Se je pomen pojma narave skozi zgodovino bistveno spreminjal, ali je v jedru ostal ves čas enak?

Dr. Sašo Dolenc je asistent na Oddelku za filozofijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Med drugim je odgovorni urednik Kvarkadabre-časopisa za tolmačenje znanosti. Največ se ukvarja s filozofijo in zgodovino znanosti ter filozofijo narave.

»Človek je tisočletja ostal to, kar je bil za Aristotla: živa žival, ki je poleg tega, sposobna političnega obstoja; moderni človek je žival v politiki, katere življenje živega bitja se postavlja pod vprašaj.« M. Foucault

»Če država širi take okoliščine, ki ogrožajo življenje - da je državljanu oviran dostop do hrane, zdravil, zraka ali karkoli kar je potrebno za ohranitev življenja, potem je državljan prost, da se upre.« T. Hobbes

» DPU mailing lista:prijavite se tukaj .

» arhiv: 8. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31