Delavsko-punkerska univerza vabi na deveto predavanje iz tematskega ciklusa Politična ekologija, ki bo v četrtek, 19. januarja 2006, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Božidar Debenjak

SOCIALISTIČNA RAZVOJNA DIKTATURA V LUČI POLITIČNE EKOLOGIJE

Vsi modeli realnega socializma so nastali na zadnjih dvoriščih svetovnega kapitala, ne v razvitem kapitalističnem svetu. Zato so se oblikovali kot razvojne diktature s ciljem "dohiteti in prehiteti" najrazvitejše kapitalistične dežele. Za ta cilj je bilo treba žrtvovati ugodje življenja pričujočih generacij na oltarju "sreče vnukov" in absolutne prihodnosti; pritegniti je bilo treba vse človeške resurse in jih izčrpati, tudi skozi modele stahanovske samoeksploatacije; kot se človeška narava ni smela upirati spreminjevalski volji, tako se je morala tej volji podrediti tudi narava. Tak triumf volje so veliki ekološko katastrofalni projekti. Resnica tega modela po njegovi ideološki izpraznitvi je današnja Kitajska. Triumf volje je tudi lisenkizem: popolna podredljivost življenja, torej živali in rastlin, pod človekov diktat.

Dr. Božidar Debenjak je dolgoletni profesor filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Pred upokojitvijo je predaval filozofijo zgodovine, socialno filozofijo ter panoramski uvod v filozofijo. Objavil je več monografij in preko 300 člankov s področja filozofije zgodovine, socialne filozofije, marksologije, zgodovine marksizma ter filozofske terminologije. Med najbolj znana dela sodijo »Friedrich Engels - Zgodovina in odtujitev« (1970), »V alternativi. Marksistične študije« (1974) in »Vstop v marksistično filozofijo« (1977). Dr. Božidar Debenjak je v slovenščino prevedel Hegla (mdr. »Fenomenologijo duha« in »Um v zgodovini«), Marxa, Engelsa, R. Luxemburg, Korscha, Adorna, Marcuseja idr. Je tudi soavtor Velikega nemško-slovenskega slovarja ter Velikega slovensko-nemškega slovarja.

»Človek je tisočletja ostal to, kar je bil za Aristotla: živa žival, ki je poleg tega, sposobna političnega obstoja; moderni človek je žival v politiki, katere življenje živega bitja se postavlja pod vprašaj.« M. Foucault

»Če država širi take okoliščine, ki ogrožajo življenje - da je državljanu oviran dostop do hrane, zdravil, zraka ali karkoli kar je potrebno za ohranitev življenja, potem je državljan prost, da se upre.« T. Hobbes

» DPU mailing lista:prijavite se tukaj .

» arhiv: 8. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31