Delavsko-punkerska univerza vabi na devetnajsto predavanje iz tematskega ciklusa Politična ekologija, ki bo v četrtek, 30. marca 2006, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Henrik Joker Bjerre

SVET IN NARAVA

Za Immanuela Kanta je »Svet« »matematična celota pojavov in totaliteta njihovih sintez«, medtem »ko je ta isti Svet, kolikor je dojet kot dinamična celota, imenovan Narava.« Na osnovi te pojmovne razlike med svetom in naravo je mogoče razlikovati dve sodobni ekološki gibanji: tisto, ki želi ohraniti, in tisto, ki želi spremeniti. »Svetna« varianta si prizadeva za ohranitev izvornih krajin, promovira pravice živali, zagovarja politično potrošništvo, zahteva omejitve posegov lokalnega prebivalstva v naravo itd. »Naravno« ekološko gibanje, na drugi strani, poudarja nujnost občih družbenih sprememb. V predavanju bo avtor zagovarjal drugo verzijo in pokazal, da je čas za re-politizacijo okoljskih politik.

Henrik Joker Bjerre je raziskovalec na Inštitutu za filozofijo in zgodovino idej Univerze v Aarhusu na Danskem. Je član upravnega odbora Danske zveze za živo morje. V obdobju 2001-2004 je kot svetovalec sodeloval pri razvojnih projektih za Aralsko morje. Med njegovo bibliografijo najdemo filozofske razprave o Kantu, Wittgensteinu in Žižku, obenem pa je tudi avtor številnih člankov na temo okoljskih politik.

Predavanje bo v angleškem jeziku.

»Človek je tisočletja ostal to, kar je bil za Aristotla: živa žival, ki je poleg tega, sposobna političnega obstoja; moderni človek je žival v politiki, katere življenje živega bitja se postavlja pod vprašaj.« M. Foucault

»Če država širi take okoliščine, ki ogrožajo življenje - da je državljanu oviran dostop do hrane, zdravil, zraka ali karkoli kar je potrebno za ohranitev življenja, potem je državljan prost, da se upre.« T. Hobbes

» DPU mailing lista:prijavite se tukaj .

» arhiv: 8. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31