Delavsko-punkerska univerza vabi na šetnajsto PREDAVANJE iz tematskega ciklusa POSTFORDIZEM, ki bo v četrtek, 31. marca 2005, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Jože Vogrinc:

DELO PO KAPITALIZMU

Predavanje je zasnovano kot ne kaj več kakor javni trenutek v razmišljanju o delu, ki bi želelo biti historično-materialistično.

Naslov gre razumeti najprej po kopitu "razodetja po Janezu": po kapitalizmu je delo danes tista družbena oblika, ki nemara edina podeljuje početju posameznika v družbi ideološko upravičenost: direktor banke, ko deli dobiček, birokrat na seji, prostitutka (ups, spolna delavka!), diler (animator širjenja zavesti??), atletinja - vsi DELAJO. Po analogiji in tako rekoč za nazaj je dejavnost x prepoznana kot delo, ker in kolikor je plačana. Le tako lahko posameznik v kapitalizmu sodeluje v družbenem življenju: z vstopom v blagovno produkcijo, cirkulacijo in potrošnjo. Mnogim, ki se kritično opirajo na Marxa, se delo v bogatih družbah vse bolj kaže kot odvečno, zgolj maska za ohranjanje gospostva. Ob dobro utemeljeni kritiki ekonomistične redukcije dela na splošni, družbeno nevtralni vir vrednosti, opozarjanju na zajetost obstoječih oblik dela v akumulacijo in reprodukcijo kapitala in spoznanju, da kapitalistična produkcijska razmerja spreminja le skupnostna intervencija izkoriščanih "od zunaj" v ta razmerja, se delo v teh teorijah zdi nekaj, kar mora izginiti - nadomeščajo ga vznesene besede in nejasni obeti o pristni medčlovečnosti onstran dela. Frustrira jih, kako se ljudje oklepajo dela.

Marxov koncept dela pa je mogoče tudi razviti in transformirati. Zanj namreč delo nikakor ni abstrakcija od historično specifičnih produkcijskih razmerij, marveč skupno ime za tiste - razvijajoče se - procese, s katerimi se ljudje reproduciramo kot ljudje v izmenjavi z naravo. Dela ni mogoče, niti ni potrebno, odpraviti. V predstave družb o opravilih, nujnih za njihovo reprodukcijo, so nujno všteti njihovi ideološki predsodki. Določitev, katero delo je "produktivno", je vedno družbena ODLOČITEV, ki družbeno delo bistveno transformira.

Doc. dr. Jože Vogrinc na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani predava sociologijo kulture in sociologijo medijev. Vodi tudi Center za medijske študije pri ISH - Fakulteti za podiplomski humanistični študij v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja predvsem s konceptualiziranjem humanistike in družboslovja, da bi se spoprijela z izzivom radikalnih družbenih sprememb. S tega vidika raziskuje kulture v sodobnih (in primerjalno tudi v drugih) družbah, zlasti vlogo medijev in komunikacije v družbeni reprodukciji.

"Ta stara tridelna členitev, še vedno zasidrana v zdravi pameti generacije, ki je na javno sceno stopila v 60.letih, je natanko to, česar danes ni več. Razpadle so namreč meje med čisto intelektualno dejavnostjo, političnim delovanjem in delom. Zagovarjal bom predvsem stališče, da je t.i. postfordistično delo vsrkalo vase mnoge značilnosti političnega delovanja in da ta združitev politike in dela tvori odločilno fiziognomsko potezo sodobnega mnoštva."
- Paolo Virno -

» DPU mailing lista:prijavite se tukaj .

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31