Delavsko-punkerska univerza vabi na trinajsto PREDAVANJE iz tematskega ciklusa POSTFORDIZEM, ki bo v ČETRTEK, 10. marca 2005, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Dr. Sebastian Reinfeldt:

(NEO)LIBERALIZEM IN BIOPOLITIKA

Predavanje, ki je zastavljeno kot prispevek k debati o postfordizmu, se bo nanašalo na serijo Foucaultovih predavanj v poznih 70-ih. V njih je Foucault razvil genealogijo koncepta vladnosti v luči problematike oblastnih praks, znotraj katere je biopolitiki pripisal ključno vlogo.
Če se običajno Foucaultov koncept biopolitike razume v kontekstu prvega zvezka njegove 'Zgodovine seksualnosti', pa se bo predavanje osredotočilo na neki drugi tekst in sicer na 'Rojstvo biopolitike'. V njem je Foucault biopolitiko izpeljal iz (neo)liberalističnih političnih praks in sicer kot del njihove vladnosti.
Šele povezava omenjenih dveh konceptov biopolitike namreč omogoča podajo teoretskih argumentov za empirično koincidenco neoliberalnih ekonomskih praks in biopolitičnih regulacijskih mehanizmov. Obenem pa nudi odgovor na Negri-Hardtovo kritiko Foucaulta, da le-ta ni uspel prepoznati biopolitične produkcije kot bistvene značilnosti postfordistične družbe.

Dr. Sebastian Reinfeldt, filozof, predava politično filozofijo in politične vede na univerzah v Dunaju, Innsbrucku in Frankfurtu na Maini. V svojem delu se osredotoča predvsem na post-strukturalizem, marksizem in semiotiko. V preteklosti je sodeloval pri številnih raziskavah desnega ekstremizma v Nemčiji, ki so potekale pod okriljem frankurtskega Inštituta za družbene raziskave.

"Ta stara tridelna členitev, še vedno zasidrana v zdravi pameti generacije, ki je na javno sceno stopila v 60.letih, je natanko to, česar danes ni več. Razpadle so namreč meje med čisto intelektualno dejavnostjo, političnim delovanjem in delom. Zagovarjal bom predvsem stališče, da je t.i. postfordistično delo vsrkalo vase mnoge značilnosti političnega delovanja in da ta združitev politike in dela tvori odločilno fiziognomsko potezo sodobnega mnoštva."
- Paolo Virno -

» DPU mailing lista:prijavite se tukaj .

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31