Delavsko-punkerska univerza vabi na prvo PREDAVANJE iz tematskega ciklusa POSTFORDIZEM, ki bo v CETRTEK, 4. november 2004, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Dr. Igor Pribac

POSTFORDIZEM, PRODUKTIVNOST IN UNIVERZALNI DRŽAVLJANSKI DOHODEK

Neradi to slišimo, vendar je preživetje Evropske unije odvisno predvsem od njene ekonomske uspešnosti. Ekonomska uspešnost pa naj bi pomenila nujno zniževanje produkcijskih stroškov, kar spet največkrat prikazujejo kot zahtevo po zaustavitvi rasti plač in neproduktivnih socialnih transferjev. Ni s tem razmislekom že vnaprej podpisana sodba o neuspehu evropskih prizadevanj? Če hoče biti EU ekonomsko uspešna, bo ta cilj lahko dosegla samo za ceno še večjega opuščanja tradicije socialne države, ki je ključen del njene politične identitete. Če bo preveč solidarna, bo to prineslo njeno nekonkurenčnost, in jo pahnilo v ekonomsko odvisnost od drugih. Zdi se, da ta kvadratura kroga, postavlja Evropo pred nerešljivo alternativo, katere edini izid je lahko le kleščenje socialne države in vladavina trga. Ta je pogosto predmet moralnih obsodb, le redko pa te sodbe spremljajo tudi jasne utemeljitve. Namen predavanja je opredeliti tranzicijo od fordističnih oblik produkcije vrednosti k postfordističnim, pokazati, da z dolgimi koraki stopamo vanjo in predstaviti predlog izplačevanja univerzalnega državljanskega dohodka, ki bi ga prejeli vsi odrasli ljudje kot obliko pavšalnega plačila za svoje (neevidentirano) produktivno delovanje.

Dr. Igor Pribac, filozof, predavatelj na Oddelku za filozofijo Filozofske Fakultete v Ljubljani, je odgovorni urednik knjižne zbirke Temeljna dela založbe Krtina ter avtor številnih člankov in prevodov s področja politične in socialne filozofije; med drugim tudi prevajalec in pisec spremne besede k Slovnici mnoštva Paola Virna."Ta stara tridelna členitev, še vedno zasidrana v zdravi pameti generacije, ki je na javno sceno stopila v 60.letih, je natanko to, česar danes ni več. Razpadle so namreč meje med čisto intelektualno dejavnostjo, političnim delovanjem in delom. Zagovarjal bom predvsem stališče, da je t.i. postfordistično delo vsrkalo vase mnoge značilnosti političnega delovanja in da ta združitev politike in dela tvori odločilno fiziognomsko potezo sodobnega mnoštva."
- Paolo Virno -

» DPU mailing lista:prijavite se tukaj .

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31