Delavsko-punkerska univerza vabi na tretje PREDAVANJE iz tematskega ciklusa POSTFORDIZEM, ki bo v CETRTEK, 18. novembra 2004, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Sven Opitz

VLADNOST V POSTFORDIZMU

Aktualna industrijska sociologija v Nemčiji za opis tehnik in vodstva v postfordističnih podjetjih uporablja sintagmo "subjektivacija dela". Mogoče je pokazati, prvič, da je pojem subjektivnosti, kakor je intendiran v tej debati, vsekakor potreben epistemološke kritike. Drugič, v navezavi na Foucaulta in Judith Butler je pojem subjektivnosti možno reformulirati tako, da bo dovoljeval novo opredelitev subjektivacije dela. Na tak način lahko procese subjektivacije zapopademo v njihovi odvisnosti od družbene medialnosti, ki strukturira polje možnih vladnih praks in s tem že sama po sebi dosega učinke vladnosti. In kot tretje, bomo poskušali odgovoriti na vprašanje o spremebah razmerja posameznika do družbene medialnosti, upoštevajoč pri tem diagnostike postmodernosti (Lyotarda, Žižka, Baumana), ki trdijo, da je nekoč trden in enoten horizont razdeljenega družbenega sveta izgubil povezanost in zadobil fragmentarno obliko?

Sven Opitz je mlad politični teoretik, novinar na področju popularne kulture ter sodelavec glasbene revije Intro. Pred dvema letoma je pri nemški založbi Argument Verlag, ki jo vodi Wolfgang Fritz Haug, izšla njegova knjiga Gouvernementalität im Postfordismus (Vladnost v postfordizmu). Pred kratkim je z doktorsko dizertacijo na temo družbene vključenosti/izključenosti promoviral na Univerzi v Hamburgu."Ta stara tridelna členitev, še vedno zasidrana v zdravi pameti generacije, ki je na javno sceno stopila v 60.letih, je natanko to, česar danes ni več. Razpadle so namreč meje med čisto intelektualno dejavnostjo, političnim delovanjem in delom. Zagovarjal bom predvsem stališče, da je t.i. postfordistično delo vsrkalo vase mnoge značilnosti političnega delovanja in da ta združitev politike in dela tvori odločilno fiziognomsko potezo sodobnega mnoštva."
- Paolo Virno -

» DPU mailing lista:prijavite se tukaj .

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31