Delavsko-punkerska univerza vabi na drugo PREDAVANJE iz tematskega ciklusa POSTFORDIZEM, ki bo v CETRTEK, 11. novembra 2004, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Mag. Aldo Milohnić

ZAPOVED DNEVA: FLEKSIBILIZACIJA

Za fleksibilizacijo dela - delovnega časa in delovnih razmerij - sta značilna nasprotujoča si motiva: po eni strani, želja delodajalca (pa tudi zakonodajalca - cf. Nacionalni program za kulturo 2004-7), da doseže "učinkovitejšo izrabo kadrovskih virov" in, po drugi strani, razumljiva želja delavca in delavke po zaščiti njunih delavskih pravic, ki so civilizacijski dosežek, izbojevan v zgodovini delavskih in sindikalnih bojev. Kako se ta strukturna napetost kaže v kulturnem sektorju, ki je notranje razcepljen na "kulturne delavce", ki so že "fleksibilizirani" (nevladne organizacije in t.i. samozaposleni v kulturi) in tiste, ki se jim to šele obeta (javni sektor)? Na splošni ravni pa se bo potrebno skupaj s Paolom Virnom vprašati, "kakšno vlogo je odigrala kulturna industrija pri preseganju fordizma/taylorizma" in ali je res prav kultura "pripravila paradigmo postfordistične proizvodnje v celoti"? Parafraza naslova nenavadne knjige Jona McKenzija (Perform or Else: From Discipline to Performance) je hkrati tudi zapoved dneva kulturnega postfordizma: bodi fleksibilen, sicer…

Aldo Milohnić je magister sociologije kulture in raziskovalec kulturnih politik. Sodeluje z gledališkimi časopisi Maska (Ljubljana), Frakcija (Zagreb) in TKH (Beograd), pri katerih je uredil več tematskih številk. Urednik dveh zbornikov: Along the Margins of Humanities (1996, skupaj z R. Močnikom) in Evropski vratarji: migracijske in azilne politike v vzhodni Evropi (2001). Od leta 2001 je raziskovalec pri Mirovnem inštitutu v Ljubljani, kjer med drugim ureja knjižno zbirko Politike."Ta stara tridelna členitev, še vedno zasidrana v zdravi pameti generacije, ki je na javno sceno stopila v 60.letih, je natanko to, česar danes ni več. Razpadle so namreč meje med čisto intelektualno dejavnostjo, političnim delovanjem in delom. Zagovarjal bom predvsem stališče, da je t.i. postfordistično delo vsrkalo vase mnoge značilnosti političnega delovanja in da ta združitev politike in dela tvori odločilno fiziognomsko potezo sodobnega mnoštva."
- Paolo Virno -

» DPU mailing lista:prijavite se tukaj .

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31