Delavsko-punkerska univerza vabi na deveto PREDAVANJE iz tematskega ciklusa POSTFORDIZEM, ki bo v ČETRTEK, 3. februarja 2005, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Dr. Vesna Leskošek

NEOLIBERALNI NOVOREK O SOCIALNI DRŽAVI

Socialna država je nastala kot produkt delavskih bojev v času industrializacije in je temeljila na univerzalnih principih socialne pravičnosti, demokratične enakosti in solidarnosti, ki jih je najti v temeljih evropskih demokracij po drugi svetovni vojni. Delavski in sindikalni boji so črpali moč iz razrednih neenakosti, ki jih je produciral kapitalizem. Socialna država je zato političen koncept, je konsenz o obliki demokracije. Pomembno je, kakšne konceptualne premike v zvezi z delom in posledično statusom delavstva so prinesle spremembe v besednjaku socialne države. Kapitalizem, razred, izkoriščanje, dominacija, neenakosti izginjajo iz besednjaka večine držav in dobivajo nadomestke kot so fleksibilnost, vodenje, zaposljivost, podrazred, izključenost, nova ekonomija, ničelna toleranca, komunitarnost, multikulturalizem, manjšina, etničnost, identiteta, fragmentacija (Bourdieu, Wacquant). Nov besednjak temelji na navideznem paktu med državo in civilno družbo. Razvijajoča filozofija sodelovanja države in civilne družbe je sproducirala nove načine delovanja, ki jih je poimenovala civilni dialog, v povezavi z delom pa socialni dialog. Premislili bomo o dveh tezah: Bolj kot se vzpostavljajo formalni kanali sodelovanja med državo in civilno družbo, več ljudi je v revščini in je kriminaliziranih, večje so družbene neenakosti. Bolj, kot se vzpostavlja socialni dialog, manj pravic imajo delavke in delavci. Kaj se torej zgodi v pogojih, ko razredni sovražnik postane nadrazredni prijatelj?

Doc. dr. Vesna Leskošek je leta 2001 doktorirala na temo Feminizem prvega vala na Slovenskem (do druge svetovne vojne). Predava na Fakulteti za socialno delo, raziskuje na Fakulteti za družbene vede in deluje v različnih gibanjih, še posebno feminističnih. Njena raziskovalna področja so spol, neenakosti, mladina in gibanja. Objavila je knjigi Zavrnjena tradicija (založba *cf., 2003) in skupaj s Srečom Dragošem Družbene neenakosti in socialni kapital (Mirovni inštitut, 2003).

"Ta stara tridelna členitev, še vedno zasidrana v zdravi pameti generacije, ki je na javno sceno stopila v 60.letih, je natanko to, česar danes ni več. Razpadle so namreč meje med čisto intelektualno dejavnostjo, političnim delovanjem in delom. Zagovarjal bom predvsem stališče, da je t.i. postfordistično delo vsrkalo vase mnoge značilnosti političnega delovanja in da ta združitev politike in dela tvori odločilno fiziognomsko potezo sodobnega mnoštva."
- Paolo Virno -

» DPU mailing lista:prijavite se tukaj .

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31