Delavsko-punkerska univerza vabi na petnajsto PREDAVANJE iz tematskega ciklusa POSTFORDIZEM, ki bo v řetrtek, 24. marca 2005, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Dr. Giovanni Leghissa

RETORIKA MENEDŽMENTA IN NOVI DUH KAPITALIZMA

Sodobna retorika menedžmenta še zdaleř ni le nova ideologija kapitalizma. Opraviti imamo s povsem novim diskurzom, katerega cilj je vzpostavitev sveta, ki ga opisuje. Misleř s Foucaultovske perspektive bi lahko rekli, da je retorika menedžmenta specifiřna forma vednosti, katere obzorje je notranja reprodukcija sistema podjetništva.

Ob analizi paradigmatske spremembe, ki jo je vpeljala ideja, da je vsako podjetje neodvisna organizacija, se bo predavanje osredotořilo na nekatere poglavitne aspekte menedžerske retorike (fleksibilnost kot pozitiven faktor, podjetnost kot vrednota per se itd.) in - izhajajoř pri tem iz ugotovitev Luca Boltanskega in Eve Chiapello - poskusilo premisliti možnost novih oblik kritike sodobnega kapitalizma.

Dr. Giovanni Leghissa predava filozofijo kulture na Univerzi v Trstu. Ukvarja se predvsem z epistemologijo humanistiřnih ved, vprašanjem drugosti, italijansko sodobno filozofijo in moderno židovsko mislijo. Je avtor L'evidenza impossibile. Saggio sull'immaginazione in Husserl (Trieste: LINT, 1999) ter Il dio mortale. Ipotesi sulla religiosita moderna (Milano: Medusa, 2004) in tudi řlan uredniškega odbora italijanske revije AUT AUT.

"Ta stara tridelna členitev, še vedno zasidrana v zdravi pameti generacije, ki je na javno sceno stopila v 60.letih, je natanko to, česar danes ni več. Razpadle so namreč meje med čisto intelektualno dejavnostjo, političnim delovanjem in delom. Zagovarjal bom predvsem stališče, da je t.i. postfordistično delo vsrkalo vase mnoge značilnosti političnega delovanja in da ta združitev politike in dela tvori odločilno fiziognomsko potezo sodobnega mnoštva."
- Paolo Virno -

» DPU mailing lista:prijavite se tukaj .

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31