Delavsko-punkerska univerza vabi na peto predavanje iz tematskega ciklusa Postfordizem, ki bo v četrtek, 16. decembra 2004, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Dr. Andrej Kurnik:

Konstituirajoča moč nematerialnega dela

Ko govorimo o prehodu od fordizma k postfordizmu, o transformacijah produkcijskega načina in režima izkoriščanja, o tendenčni hegemoniji nematerialnega, afektivnega in kognitivnega dela v produkciji, se moramo izogniti objektivirajočim znanstvenim diskurzom. Osvoboditi je treba vednost o bojih in o subjektivitetah, ki so te spremembe gnali. Na ta način se lahko začnemo ukvarjati s problemom njihove reartikulacije v družbeni puščavi, ki je nastala v času neoliberalne restrukturacije. Avtonomna globalna družbena gibanja predlagajo socialno in politično rekompozicijo na osnovi prekernosti, ki je skupni pogoj migrantskega in nematerialnega, kognitivnega dela. Dva dogodka: evropski dan akcij za svobodo gibanja in evropski mayday prekariata sta zamišljena kot utemeljitvena dogodka novega n/evropskega skupnega političnega prostora. Je takšna rekompozicija možna in kako?

Možna je zgolj, če se osredotočimo na politične vidike prehoda. Ta prehod ne more imeti nobenega osvobodilnega potenciala, če ostaja ujetnik političnih konceptov, ki so bili delujoči v času fordizma in hegemonije masovne industrijske produkcije. Te transformacije ne obetajo več svobode, v kolikor so ujete v tiste tradicije moderne politične misli, ki predpostavlja avtonomijo političnega, ločitev družbenega od političnega in temu pripadajočo lokalizacijo politike v državi. Raziskati je treba konstituirajočo moč novih produkcijskih figur nematerialnega dela in jo soočiti s konstituirano oblastjo. Teoretično in praktično.

Dr. Andrej Kurnik je docent na Fakulteti za družbene vede, na Oddelku za politologijo, teoretsko-analitska smer. Je član kolektiva Politični laboratorij, ki je prevedel Imperij Hardta in Negrija v slovenski jezik. Aktiven je v komunikacijsko-aktivističnem projektu Dost je! in v evropskih mrežah družbenega prekariata ter migrantskih gibanj.

"Ta stara tridelna členitev, še vedno zasidrana v zdravi pameti generacije, ki je na javno sceno stopila v 60.letih, je natanko to, česar danes ni več. Razpadle so namreč meje med čisto intelektualno dejavnostjo, političnim delovanjem in delom. Zagovarjal bom predvsem stališče, da je t.i. postfordistično delo vsrkalo vase mnoge značilnosti političnega delovanja in da ta združitev politike in dela tvori odločilno fiziognomsko potezo sodobnega mnoštva." - Paolo Virno -

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31