Delavsko-punkerska univerza vabi na sedemnajsto PREDAVANJE iz tematskega ciklusa POSTFORDIZEM, ki bo IZJEMOMA v TOREK, 5. aprila 2005, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Bogomir Kovař:

TEHNOLOŠKE SPREMEMBE V PODJETJIH IN KRIZA GLOBALNEGA TRGA DELA

Zgodovina kapitalizma ni linearna in jo lahko razložimo kot cikliřno gibanje razliřnih razvojnih modelov. Fordistiřni model razvoja kapitalizma temelji na treh stebrih: posebni organizaciji delovnih procesov, redistributivni socialni državi in politiřnem korporativizmu. Globalizacija je povzrořila krizo fordistiřnega razvojnega modela. Stroške globalizacije pa je v najveřji meri nosil trg dela (relativno zniževanje plař in brezposelnost). Devetdeseta leta so postregla z iluzijo nove informacijske ekonomike in drugařnimi tehnološkimi, organizacijskimi in menedžerskimi prijemi. Fleksibilnost dela, zaposlenosti in transformacija (globalizacija) trga dela so najpomembnejše lastnosti postfordistiřnega obdobja. Strukturne reforme socialne države (socialni kapitalizem) pa bodo mogoře, ře bodo spremembe delovnih procesov in trga dela postali poslovna priložnost in ne zgolj redistributivna grožnja.

Dr. Bogomir Kovař je redni profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Predava temelje ekonomije, ekonomsko filozofijo, ekonomiko okolja in institucionalno ekonomijo. Širši javnosti je znan po svojih řasopisnih komentarjih.

"Ta stara tridelna členitev, še vedno zasidrana v zdravi pameti generacije, ki je na javno sceno stopila v 60.letih, je natanko to, česar danes ni več. Razpadle so namreč meje med čisto intelektualno dejavnostjo, političnim delovanjem in delom. Zagovarjal bom predvsem stališče, da je t.i. postfordistično delo vsrkalo vase mnoge značilnosti političnega delovanja in da ta združitev politike in dela tvori odločilno fiziognomsko potezo sodobnega mnoštva."
- Paolo Virno -

» DPU mailing lista:prijavite se tukaj .

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31