Delavsko-punkerska univerza vabi na osmo PREDAVANJE iz tematskega ciklusa POSTFORDIZEM, ki bo v ČETRTEK, 27. januarja 2005, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Dr. Zdravko Kobe

LIBERALNA SUŽNOST IN POSTFORDIZEM

Ideja osebne svobode je ena od temeljnih vrednot sodobne družbe. Nanjo ne prisegajo samo domnevno radikalna družbena gibanja, ki poskušajo posameznika osvoboditi spon družbene uniformnosti in diktata trga, temveč se paradoksno zanjo zavzema tudi sama ekonomska sfera, ki posamezniku obljublja, da mu bo pomagala udejaniti njegovo osebnost. To na prvi pogled nenavadno sovpadanje zahteva premislek o konceptualni in zgodovinski povezanosti obeh področij, ki nas privede nazaj do najbolj tradicionalnih vprašanj o razmerju med svobodo in nujnostjo. Pokaže se, da je neposredno zatrjena svoboda povsem abstraktna kategorija, ki zaradi svoje nedoločenosti subjektu onemogoča delovanje, in da se subjekt natanko zaradi samozagledanega predajanja idealu svobode toliko iskreneje podredi zunanjim prisilam, ki so pač vedno navzoče. Razglašanje svobode ima za svojo hrbtno plat konformizem. Zato je morda čas, da se poudari načelo nujnosti.

Dr. Zdravko Kobe, filozof, je predavatelj Nemške klasične filozofije na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani in odgovorni urednik zbirke Krt Založbe Krtina. Je avtor dveh knjig na temo Kantove filozofije (Automaton transcendentale I in II.), številnih člankov, predvsem s področja nemške klasične filozofije, med drugim pa tudi avtor slovenskega prevoda Heglove Znanosti logike.

"Ta stara tridelna členitev, še vedno zasidrana v zdravi pameti generacije, ki je na javno sceno stopila v 60.letih, je natanko to, česar danes ni več. Razpadle so namreč meje med čisto intelektualno dejavnostjo, političnim delovanjem in delom. Zagovarjal bom predvsem stališče, da je t.i. postfordistično delo vsrkalo vase mnoge značilnosti političnega delovanja in da ta združitev politike in dela tvori odločilno fiziognomsko potezo sodobnega mnoštva."
- Paolo Virno -

» DPU mailing lista:prijavite se tukaj .

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31