Delavsko-punkerska univerza vabi na sesto PREDAVANJE iz tematskega ciklusa POSTFORDIZEM, ki bo v CETRTEK, 13. januarja 2005, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Dr. Peter Klepec-Krsic

IMPERIJ, DRUZBA NADZORA IN POSTFORDIZEM

"Skozi teze o Imperiju, kakršne sta postavila Negri in Hardt, nas bo zanimalo, kako se teza o novi naravi biopolitične produkcije umešča glede na Deleuzovo hipotezo o novi družbi nadzora in v kakšna je v tem kontekstu teoretizacija postfordizma."

Dr. Peter Klepec-Kršič je raziskovalec na Filozofskem institutu ZRC SAZU in odgovorni urednik Filozofskega vestnika. Poleg tega predava filozofijo na Fakulteti za humanistične študije Koper. Pred kratkim je v zbirki Philosophica, ki jo izdaja Filozofski institut ZRC SAZU, izsla njegova knjiga o politični filozofiji z naslovom Vznik subjekta."Ta stara tridelna členitev, še vedno zasidrana v zdravi pameti generacije, ki je na javno sceno stopila v 60.letih, je natanko to, česar danes ni več. Razpadle so namreč meje med čisto intelektualno dejavnostjo, političnim delovanjem in delom. Zagovarjal bom predvsem stališče, da je t.i. postfordistično delo vsrkalo vase mnoge značilnosti političnega delovanja in da ta združitev politike in dela tvori odločilno fiziognomsko potezo sodobnega mnoštva."
- Paolo Virno -

» DPU mailing lista:prijavite se tukaj .

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31