Delavsko-punkerska univerza vabi na osemnajsto PREDAVANJE iz tematskega ciklusa POSTFORDIZEM, ki bo v ČETRTEK, 5. aprila 2005, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Nikolai Jeffs:

SKROMNI PRISPEVEK K RAZMIŠLJANJU O POSTFORDIZMU V NJEGOVIH ZGODOVINSKIH, GLOBALNIH IN UTOPIČNIH DIMENZIJAH Z MOREBITNIM MALIM PRAKTIČNIM PREDLOGOM ZA TAKOJŠNE IZBOLJŠANJE STANJA STVARI.

Predavanje izhaja iz metodologije inteletktualnega postvarjenja oziroma ubranega dialektičnega šoka. Konkretno to pomeni, da se zaveda, da so mnoga dandanašnja razmišljanja o postfordizmu pogostoma usodno zaznamovana z dominantno ideologijo družbeno ekonomske formacije za katero sicer mislijo, da ji kritično stojijo naproti. Tako praviloma poudarjajo, ne pa dekonstruirajo, ideologijo prezentizma. V njej je sodobno stanje nekakšna izjema, ekces, kulminacija zgodovine, ki je pa hkrati tudi transcendenca zgodovine nasploh. V nasprotju s to večno sedanjostjo spektakla, bomo trdili da postfordizem ni tako nov kot se rado proglaša, temveč je pojav oziroma tendenca, ki izhaja iz več stoletne logike kapitalizma in ki se pojavlja takorekoč sočasno z nastanki kapitalizma samega. Ob tem pa znajo tudi marsikatere spontane refleksije postfordizma le globalizirati svoj evrocentrični oziroma evroatlanski pogled na svet ne pa le-tega razrešiti svoje ozke omejenosti z bolj geograsko uravnoteženim pogledom na sodobna družbena, politična in ekonomska dogajanja. Z drugimi besedami rečeno, vsako premišljevanje o novosti in ekcesnosti posfordizma je videti malo banalno ter samozadovoljno užaljeno iz vidikov tistih predelov sveta v katerem je organizacija proizvodnje od nekdaj podvržena nekaterim aspektom, ki so prepoznavni tudi v t.i. postfordistični paradigmi. Tekom tega izlaganja bomo tudi mimogrede oziroma za pokušino navrgli kje po svetu v prihodnosti obstajajo možnosti (ponovnega) pojavljanja fordistične paradigme in zakaj ter čemu moramo zavoljo tega (post)fordizem misliti utopično, če sploh želimo še kdaj zares misliti.

Nikolai Jeffs je bralec knjig in poslušalec glasbe, ki živi v Ljubljani. Je član uredništva časopisa za kritiko znanosti. Na Filozofski fakulteti pa vodi seminarja za študente afriških in azijskih študij; etnologije in kulturne antropologije. A njegov zadnji najpomembnejši izdelek je dokumentarni film "Borili se bomo proti njim...", ki ga je poleti 2004 posnel in večkrat javnosti prikazal skupaj z Andrejem Pavlišičem (http://www.kiberpipa.org/video/Mutual_Aid_Situations/).

"Ta stara tridelna členitev, še vedno zasidrana v zdravi pameti generacije, ki je na javno sceno stopila v 60.letih, je natanko to, česar danes ni več. Razpadle so namreč meje med čisto intelektualno dejavnostjo, političnim delovanjem in delom. Zagovarjal bom predvsem stališče, da je t.i. postfordistično delo vsrkalo vase mnoge značilnosti političnega delovanja in da ta združitev politike in dela tvori odločilno fiziognomsko potezo sodobnega mnoštva."
- Paolo Virno -

» DPU mailing lista:prijavite se tukaj .

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31