Delavsko-punkerska univerza vabi na štirinajsto PREDAVANJE iz tematskega ciklusa POSTFORDIZEM, ki bo IZJEMOMA v TOREK, 15. marca 2005, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Emil Hrvatin

UŽITEK, KORIST, ODPOR

Emil Hrvatin bo predaval o interesnem povezovanju in političnem organiziranju nevladnih organizacij na področju kulture in umetnosti, za katero je značilna visoka stopnja prekarizacije dela. Predavatelj bo izhajal iz lastnih praktičnih izkušenj z vodenjem s lovenske Asociacije nevladnih organizacij na področju kulture in umetnosti. Podal bo genezo različnih strategij delovanja in principe notranjega delovanja asociacije, ki je nastala zaradi nevzdržnega ekonomskega, pravnega in infrastrukturnega položaja free-lancerjev v kulturi. Primerjal bo različne oblike političnega organiziranja v kulturi ter izpostavil tri elemente notranje in zunanje dinamike političnega delovanja: užitek v protestu, ozko pragmatiko in odpor kot načelo konstitucije političnega subjekta.

Emil Hrvatin je režiser in teoretik sodobnih scenskih umetnosti. Uredil je štiri teoretske zbornike. Njegove razprave izhajajo v Sloveniji in v tujini. Leta 2003 je pri Maski izšel zbornik njegovih teoretskih tekstov Memory, privacy, spectatorship. Najodmevnejša je bila študija o umetnosti Jana Fabra La discipline du chaos, le chaos de la discipline. Njegove gledališke predstave gostujejo v številnih evropskih državah. Hrvatin je soustanovitelj Centra za raziskave scenskih umetnosti Delak, odgovorni urednik revije Maska, direktor Zavoda Maska ter član uredništev zagrebške Frakcije in revije Performance Research, ki izhaja pri založbi Routledge v Londonu.

"Ta stara tridelna členitev, še vedno zasidrana v zdravi pameti generacije, ki je na javno sceno stopila v 60.letih, je natanko to, česar danes ni več. Razpadle so namreč meje med čisto intelektualno dejavnostjo, političnim delovanjem in delom. Zagovarjal bom predvsem stališče, da je t.i. postfordistično delo vsrkalo vase mnoge značilnosti političnega delovanja in da ta združitev politike in dela tvori odločilno fiziognomsko potezo sodobnega mnoštva."
- Paolo Virno -

» DPU mailing lista:prijavite se tukaj .

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31