[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

12.4.2012: Thomas Marois: Vzpon finančnega kapitalizma in njegove alternative

5.4.2012: DELAVCI V PODIZVAJALSKIH PODJETJIH ali SOLIDARNOST NA PREIZKUŠNJI

29.3.2012: Jan Toporowski: Financializacija: nova doba ali stara zgodba

22.3.2012: Anej Korsika: Kapital, profit in kriza

15.3.2012: Jože Mencinger: Svetovna gospodarska kriza: vzroki, posledice in ukrepi

1.3.2012: Franček Drenovec: Finančna kriza v Sloveniji

23.2.2012: Branko Bembič: Tri ravni financializacije: podjetja, gospodinjstva in makroekonomija

9.2.2012: Bernard Brščič: Fiat denar in sistem delnih rezerv bank kot vzrok finančnih kriz oziroma prosto po Leninu: »Če želiš spodkopati državo, pokvari denar!

2.2.2012: Predrag Ćetković: Financializacija evropskega bančnega sektorja

26.1.2012: Primož Krašovec: Spremeniti dušo - PONOVNO V KLUBU GROMKA!

19.1.2012: Maja Breznik: Privatni trgi dela

12.1.2012: Lenart Kučić: Tehnofinancializacija

15.12.2011: Joachim Becker: Financializacija in kriza v vzhodni Evropi

8.12.2011: Nestor Lopez: Od El Caracaza do oblasti ljudstva ali Zgodba o pričakovanem padcu neoliberalnih reform v Venezueli in o tem, kako je prispeval k promociji socialističnega pristopa k opolnomočenju ljudstva IZJEMOMA OB 16.00 NA FILOZOFSKI FAKULTETI!

1.12.2011: Bogomir Kovač: Financializacija ekonomskega sistema, neoliberalna ekonomska politika in politično ekonomsko reöevanje sodobne družbene krize

24.11.2011: Sašo Furlan: Politična ekonomija finančnih derivatov

17.11.2011: Mislav Žitko: Delavski razred in financializacija

Uvodno predavanje: 10.11.2011: Viljem Merhar: Finančni kapital - finanËna oligarhija

Delavsko-punkerska univerza v okviru svojega 15. letnika vabi na študijski bralni seminar:

Financializacija

Vzporedno s predavanji na temo financializacije bo tedensko potekal tudi bralni seminar, ki bo namenjen pogljobljenemu skupinskemu branju literature na istoimensko temo.

Okvirni program seminarja:

Bralni seminar bo namenjen poglobljenemu skupinskemu branju literature o financializaciji, ki bo razdeljeno na tri vsebinske sklope. Prvi sklop bo namenjen zgodovinski kontekstualizaciji fenomena financializacije; drugi sklop teoretski konceptualizaciji novih pojavnih oblik finančnega kapitala in kredita ter vzporednih transformacij antagonizma med delom in kapitalom; tretji sklop pa študijam posameznih primerov različnih družbeno- ekonomskih fenomenov, povezanih s financializacijo.

1. sklop: Zgodovinski kontekst financializacije

Začeli bomo z zgodovinskim pregledom politično-ekonomskih sprememb kapitalizma na prehodu iz 19. v 20. stoletje, ki ga zaznamujeta transformacija in ekspanzija monetarnih in finančnih mehanizmov, ki sta potekali vzporedno s pospešenim razvojem delniških družb, bančnih institucij in z rastjo premoženja v obliki vrednostnih papirjev. Nadaljevali bomo z analizo druge tretjine 20. stoletja, v kateri se je uveljavila keynesijanska monetarna in fiskalna politika, ki je prek mehanizmov državne regulacije finančnega sektorja vzpostavila razmeroma neturbulenten finančni sistem. Na koncu pa se bomo posvetili makro-ekonomskim spremembam monetarnega in finančnega sistema v obdobju neoliberalne restavracije, v kateri so se finančni trgi in finančne institucije razširili do nepredvidljivih razsežnosti, obenem pa se je prek naraščajočih in raznovrstnih »inovativnih« finančnih instrumentov finančni kapital usidral v središče vsakdanjega življenja vseh družbenih slojev.

2. sklop: Nove oblike finančnega kapitala in kredita ter razredni boj

Drugi sklop bo namenjen teoretski analizi kvalitativnih sprememb funkcioniranja sodobnega kapitalizma, ki bo temeljila na konceptualizaciji različnih pojavnih oblik finančnega kapitala in kredita, vse od najenostevnejših vrednostnih papirjev, kakršni so delnice in obveznice, do kompleksnejših in novejših oblik finančnih derivatov, med katerimi so devizne in obrestne zamenjave. Na podlagi analize novih oblik kapitala in kredita ter sprememb delovanja finančnih institucij v sodobnem kapitalizmu bomo teoretizirali spremembe v razredni kompoziciji kapitalističnega in delavskega razreda, tematizirali nove oblike eksploatacije, ki se uveljavljajo v sferi cirkulacije, in zastavili vprašanje transformacije antagonizma med delom in kapitalom v pogojih financializacije.

3. sklop: Študije primerov

Vsebina tretjega sklopa bo odvisna predvsem od (zelo zaželene) prostovoljne iniciative sodelujočih, ki jim bo v seminarju omogočena predstavitev literature, ki zajema bodisi teoretske ali pa empirične študije različnih družbeno-ekonomskih fenomenov, povezanih s financializacijo.

Osnovna literatura:

  1. Brenner, Robert (2009): »What is Good for Goldman Sachs is Good for America. The Origins of the Current Crisis«, dostopno na: http://www.sscnet.ucla.edu/issr/cstch/papers/ BrennerCrisisTodayOctober2009.pdf.

  2. Bryan, Dick, in Rafferty, Michael (2006): Capitalism with Derivatives. A Political Economy of Fiancial Derivatives, Capital and Class, Palgrave Macmillan, London.

  3. Bryan, Dick, in Rafferty, Michael (2009): »The Global Financial Crisis: Where Does Labour fit?«, dostopno na: http://awgf.econ.usyd.edu.au/ workshops/A%20Crisis%20Like%20No%20Other/Bryan&%20Rafferty%20-%20July%20AWGF%20paper.pdf.

  4. Duménil, Gérrard, in Lévy, Dominique (2011): The Crisis of Neoliberalism, Harvard University Press, Cambridge (MA).

  5. Lapavitsas, Costas (2009): »Financialised Capitalism: Crisis and Financial Expropriation«, Historical Materialism, 17.2, 114–148.

Vsa navedena in morebitna dodatna literatura bo udeležencem seminarja sproti posredovana po elektronski pošti.

Na krožek se lahko prijavite na dpu@mail.mirovni-institut.si. Edini pogoj za udeležbo na krožku je prebrana literatura, prijava pa je koristna, saj se z njo umestite na listo za sprotno obveščanje o tehničnih in vsebinskih podrobnostih.

Nosilci seminarja: Sašo Furlan, Dragan Nikčević in Anej Korsika
Začetek: 21. november 2011 ob 20.00 uri
Termin: Seminar bo vsak ponedeljek ob 20.00 v knjižnici Mirovnega inštituta, Metelkova ulica 6, Ljubljana

Več: www.dpu.mirovni-institut.si,
Prijave: dpu@mail.mirovni-institut.si

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!

15. letnik Delavsko-punkerske univerze:

Stališča DPU:

Povezave:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 14. letnik: RAZREDNI BOJ PO RAZREDNEM BOJU

» 13. letnik: ŠOLA KOT IDEOLOŠKI APARAT EKONOMIJE

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!

} catch(err) {}