[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

12.4.2012: Thomas Marois: Vzpon finančnega kapitalizma in njegove alternative

5.4.2012: DELAVCI V PODIZVAJALSKIH PODJETJIH ali SOLIDARNOST NA PREIZKUŠNJI

29.3.2012: Jan Toporowski: Financializacija: nova doba ali stara zgodba

22.3.2012: Anej Korsika: Kapital, profit in kriza

15.3.2012: Jože Mencinger: Svetovna gospodarska kriza: vzroki, posledice in ukrepi

1.3.2012: Franček Drenovec: Finančna kriza v Sloveniji

23.2.2012: Branko Bembič: Tri ravni financializacije: podjetja, gospodinjstva in makroekonomija

9.2.2012: Bernard Brščič: Fiat denar in sistem delnih rezerv bank kot vzrok finančnih kriz oziroma prosto po Leninu: »Če želiš spodkopati državo, pokvari denar!

2.2.2012: Predrag Ćetković: Financializacija evropskega bančnega sektorja

26.1.2012: Primož Krašovec: Spremeniti dušo - PONOVNO V KLUBU GROMKA!

19.1.2012: Maja Breznik: Privatni trgi dela

12.1.2012: Lenart Kučić: Tehnofinancializacija

15.12.2011: Joachim Becker: Financializacija in kriza v vzhodni Evropi

8.12.2011: Nestor Lopez: Od El Caracaza do oblasti ljudstva ali Zgodba o pričakovanem padcu neoliberalnih reform v Venezueli in o tem, kako je prispeval k promociji socialističnega pristopa k opolnomočenju ljudstva IZJEMOMA OB 16.00 NA FILOZOFSKI FAKULTETI!

1.12.2011: Bogomir Kovač: Financializacija ekonomskega sistema, neoliberalna ekonomska politika in politično ekonomsko reöevanje sodobne družbene krize

24.11.2011: Sašo Furlan: Politična ekonomija finančnih derivatov

17.11.2011: Mislav Žitko: Delavski razred in financializacija

Uvodno predavanje: 10.11.2011: Viljem Merhar: Finančni kapital - finanËna oligarhija

Delavsko-punkerska univerza v okviru svojega 15. letnika vabi na študijsko bralni seminar:

Na poti v družbo znanja

Krožek se bo ukvarjal s teoretsko zgodovino enega izmed najbolj prisotnih in najmočnejših ideologemov sedanjosti – družbo znanja. Osnovna teza krožka, ki jo bomo ob branju in razpravah preverjali, je, da je družba znanja prvotno neoliberalni koncept, a da danes predstavlja pomembno modifikacijo klasičnega neoliberalizma in način, na katerega se ta odziva na lastno (tako ekonomsko kot teoretsko) krizo.

Začeli bomo s polemiko o socialističnem računu iz 20. let 20. stoletja, kjer se, v neposrednem soočenju med socialističnimi in neoliberalnimi ekonomisti in socialnimi filozofi, znanje prvič pojavi kot za neoliberalni projekt pomemben koncept. Nato bomo prešli k osnovam klasične neoliberalne epistemologije, ki nastane kot reakcija na poraz v polemiki o socialističnem računu in pomeni premik premislekov o znanju in rabah znanja v družbi iz ekonomskega v čisto epistemološko polje. To dvoje skupaj bo predstavljalo prvi vsebinski sklop krožka.

Nadaljevali bomo s teorijo človeškega kapitala iz 60. let, s katero se koncept znanja in neoliberalna epistemologija – ob hkratni inflaciji teorij o postindustrijski, postmoderni, informacijski in drugih družbah - vrneta na teren ekonomije in začneta učinkovati kot politično normativna. Znanje v teorijah človeškega kapitala predstavlja tisto, kar omogoča in določa produktivnost variabilnega kapitala in te teorije močno vplivajo na reforme in urejanje izobraževalnih sistemov po svetu.

Če nam bo ostalo dovolj časa in moči bomo krožek zaključili s tretjim vsebinskim sklopom, ki bom namenjen novi teoriji rasti, ki se pojavi v drugi polovici 80. let, tj. ko neoliberalni projekt že zaide v svojo prvo večjo krizo, za katero sta značilni predvsem stagnacija produktivnosti in upočasnjena gospodarska rast. Nova teorija rasti koncept znanja prenese še na področje tehnologije, tj. konstantnega kapitala in poskuša tako ponuditi izhod iz krize, obenem pa poudarja pomen znanja kot javnega dobra (v nasprotju s klasično neoliberalno ortodoksijo) in pomembno vpliva na inovacijske, znanstvene in tehnološke politike od 90. let naprej. Če ne bo dovolj časa in moči bomo tretji sklop prenesli v naslednje šolsko leto.

Trajanje seminarja: drugi semester, od februarja do maja 2012, ob torkih ob 19h v knjižnici MI, v primeru ponovne zasedbe pa se bo (ob soglasju DS za program) prestavil na FF. Začnemo v torek, 7. 2.2012.

Na krožek se lahko prijavite na dpu@mail.mirovni-institut.si. Edini pogoj za udeležbo na krožku je prebrana literatura, prijava pa je koristna, saj se z njo umestite na listo za sprotno obveščanje o tehničnih in vsebinskih podrobnostih.

Nosilcec seminarja: Primož Krašovec
Začetek: v torek 7.2.2012 ob 19.00 v knjižnici Mirovnega inštituta.

Več: www.dpu.mirovni-institut.si, http://mismouniverza.org/
Prijave: dpu@mail.mirovni-institut.si

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!

15. letnik Delavsko-punkerske univerze:

Stališča DPU:

Povezave:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 14. letnik: RAZREDNI BOJ PO RAZREDNEM BOJU

» 13. letnik: ŠOLA KOT IDEOLOŠKI APARAT EKONOMIJE

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!

} catch(err) {}