[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

12.4.2012: Thomas Marois: Vzpon finančnega kapitalizma in njegove alternative

5.4.2012: DELAVCI V PODIZVAJALSKIH PODJETJIH ali SOLIDARNOST NA PREIZKUŠNJI

29.3.2012: Jan Toporowski: Financializacija: nova doba ali stara zgodba

22.3.2012: Anej Korsika: Kapital, profit in kriza

15.3.2012: Jože Mencinger: Svetovna gospodarska kriza: vzroki, posledice in ukrepi

1.3.2012: Franček Drenovec: Finančna kriza v Sloveniji

23.2.2012: Branko Bembič: Tri ravni financializacije: podjetja, gospodinjstva in makroekonomija

9.2.2012: Bernard Brščič: Fiat denar in sistem delnih rezerv bank kot vzrok finančnih kriz oziroma prosto po Leninu: »Če želiš spodkopati državo, pokvari denar!

2.2.2012: Predrag Ćetković: Financializacija evropskega bančnega sektorja

26.1.2012: Primož Krašovec: Spremeniti dušo - PONOVNO V KLUBU GROMKA!

19.1.2012: Maja Breznik: Privatni trgi dela

12.1.2012: Lenart Kučić: Tehnofinancializacija

15.12.2011: Joachim Becker: Financializacija in kriza v vzhodni Evropi

8.12.2011: Nestor Lopez: Od El Caracaza do oblasti ljudstva ali Zgodba o pričakovanem padcu neoliberalnih reform v Venezueli in o tem, kako je prispeval k promociji socialističnega pristopa k opolnomočenju ljudstva IZJEMOMA OB 16.00 NA FILOZOFSKI FAKULTETI!

1.12.2011: Bogomir Kovač: Financializacija ekonomskega sistema, neoliberalna ekonomska politika in politično ekonomsko reöevanje sodobne družbene krize

24.11.2011: Sašo Furlan: Politična ekonomija finančnih derivatov

17.11.2011: Mislav Žitko: Delavski razred in financializacija

Uvodno predavanje: 10.11.2011: Viljem Merhar: Finančni kapital - finanËna oligarhija

Delavsko-punkerska univerza vabi na predavanje iz tematskega ciklusa Financializacija, ki bo v četrtek, 2. februarja 2012 ob 18.00 uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Predrag Ćetković:

Financializacija evropskega bančnega sektorja

Bančni sektor starih članic Evropske unije je od devetdesetih let naprej šel čez pomembne spremembe, ki se jih pogosto zajema z izrazom financializacija. V preteklost je bila funkcija bančnega sektorja v večini teh držav nudenje kreditov nefinančnim podjetjem. Glavni vir dobičkov so bili zato prihodki od obresti, kar je privedlo do višjih obrestnih mer posojil v primerjavi z depoziti. S tem, ko so so se nefinančna podjetja čedalje bolj zanašala neposredna posojila na odprtih trgih ali celo zmanjšala svojo investicijsko porabo, so banke pričele iskati nove vire dobičkov. Na eni strani so banke povečale posojila zasebnemu sektorju gospodinjstev, da bi obdržala obrestne prihodke od posojil. Na drugi strani se je v skupnem dobičku povečal delež neobrestnih prihodkov. Ti neobrestni prihodki izhajajo predvsem z dveh virov. Prvič, pristojbine ali provizije, ki med drugim izhajajo tudi iz upravljanja pokojninskih in investicijskih skladov, so narastle. Omenjeni skladi so bili agresivno trženi strankam, še posebej zasebnim gospodinjstvom. Drugič, evropske banke prejemajo naraščajoči del svojih prihodkov od povezanih bank v novih članicah ali kandidatkah za članstvo v EU. Širitvi bank iz starih članic EU v srednjo, vzhodno in jugovzhodno Evropo (SVJVE) je sledila nagla rast kreditev v slednji del celine, še posebej v sektorju gospodinjstev. S tem, ko je bila dobičkonosnost v državah SVJVE na visoki stopnji, je hitra rast kreditov vodila do visokih dobičkov, ki so bili deloma prenešeni k matičnim bankam. Vendar je izbruh trenutne finančne in gospodarske krize ponazoril grožnje, povezane s takšnim razvojem evropskega bančnega sektorja.

Predrag Ćetković je študent doktorskega programa družbenih in ekonomskih ved na Univerzi za ekonomijo in poslovne vede na Dunaju. Njegovi raziskovalni interesi vključujejo makroekonomijo, heterodoksno ekonomijo, razvojno ekonomijo in finančne trge.

Oglejte si predavanje:

Objavljeno tudi na portalu Mi smo univerza, kjer si lahko preberete poročilo s predavanja.

15. letnik Delavsko-punkerske univerze:

Stališča DPU:

Povezave:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 14. letnik: RAZREDNI BOJ PO RAZREDNEM BOJU

» 13. letnik: ŠOLA KOT IDEOLOŠKI APARAT EKONOMIJE

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!