[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

12.5.2011: Anej Korsika: Razredni boj skozi dialektiko konkretnega in abstraktnega

5.5.2011: Ozren Pupovac: Filozofska partija revolucije

21.4.2011: Rok Kogej: O (političnih) pogojih postmarksizma

14.4.2011: Peter Thomas: Razredna kompozicija kot politična forma: Organisationsfrage danes

7.4.2011: Samo Tomšič: Idealni delavec in nemožno razrednega boja: Marx in Lacan

31.3.2011: Lidija Radojević: Boj za javni prostor kot razredni boj

24.3.2011: Predavanje odpovedano zaradi dogodka Mi smo univerza

17.3.2011: Mark Lošonc: Fenomenalnost ekonomskega in zaslepljevanje

10.3.2011: Miroslav Stanojević: Slovenska tranzicija: konec konsenzualne demokracije?

3.3.2011: Saöo Furlan: Kritika politične ekonomije in moderno delavsko gibanje - dialektika teorije in prakse

24.2.2011: Branko Bembič: K zgodovini nekega poraza

17.2.2011: Vesna Leskoöek: Vpliv zmanjöevanja socialnih pravic (krčenja socialne države) na eksistenćno odvisnost od trga

10.2.2011: Rastko Močnik: Identitete v razrednem boju

3.2.2011: Toni Prug: Komu(o)nizem: Google, Facebook, forme blaga in tržišč odprtih procesov

27.1.2011: Lilijana Burcar: Specifika družbeno-ekonomskega statusa in podcenjenega dela žensk znotraj neoliberalnega kapitalizma in spremljajoča ko-optacija mainstreamovskih feminizmov

20.1.2011: Stipe Ćurković: Lažne smrti razreda

13.1.2011: Goran Lukič: Kapitalizem po slovensko - stari vzorci, novi obraz(c)i in Denis Miklavćić: Ko svoboda postane suženjstvo

16.12.2010: Mislav Žitko: Politična ekonomija gospodinjstev: pristop Marx-Minsky

9.12.2010: Darko Suvin: O nekaterih ekonomsko-političnih vozliščih samoupravljanja in družbene moči v SFRJ

25.11.2010: Vasja Badalič: Globalna razredna vojna: o dinamiki novodobnih razrednih spopadov

Uvodno predavanje: 18.11.2010: Primož Krašovec: Od boja med delavcem in kapitalistom do boja med podjetnikom in državo

Delavsko-punkerska univerza vabi na predavanje iz tematskega ciklusa Razredni boj po razrednem boju, ki bo v četrtek, 16. decembra 2010 ob 18.00 uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Mislav Žitko

Politična ekonomija gospodinjstev: pristop Marx-Minsky

Širjenje finančnih tržišč ter nove finančne institucije in instrumenti so spremenili položaj gospodinjstev v kapitalistični strukturi. Povečanje vključenosti gospodinjstev v tržno strukturo je bilo primerno za ustvarjanje fraz o »narodu delničarjev« ali pač o »demokratizaciji financ«, ki so služile za namene proizvodnje demokratične legitimacije kapitalizma. Vendar, politične in ekonomske implikacije transformacije gospodinjstev so se ob ekonomskem zlomu - ki se ni naključno začel v ameriškem hipotekarnem sektorju- pokazale v polni luči. Medtem, ko se je kriza razvijala, je postajalo vse očitneje, da se oblike izpostavljenosti gospodinjstev razlikujejo glede na različnosti ekonomskih režimov v posameznih državah oz. regijah.

Ne glede na regijo, o kateri govorimo, je potrebno ohraniti v mislih, da je teoretična povezava med njimi »klasično« marksistično vprašanje o pogojih reprodukcije delovne sile, ki je tokrat postavljena v dramatične pogoje finančne krhkosti in zastoja v procesu akumulacije kapitala. Z namenom postavljanja čim bolj jasnega prikaza funkcioniranja gospodinjstva v kriznih pogojih, bo v predavanju poudarek na trenutni krizi evroobmočja in njenih posledice za dežele jugovzhodne periferije.

Mislav Žitko je absolvent kroatistike in filozofije na zagrebški Filozofski fakulteti. Piše in predava na temo kritike družbe znanja in kritike politične ekonomije tranzicijskih družb.

Poglejte si predavanje:

14. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 14. letnik: RAZREDNI BOJ PO RAZREDNEM BOJU

» 13. letnik: ŠOLA KOT IDEOLOŠKI APARAT EKONOMIJE

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!