[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

12.5.2011: Anej Korsika: Razredni boj skozi dialektiko konkretnega in abstraktnega

5.5.2011: Ozren Pupovac: Filozofska partija revolucije

21.4.2011: Rok Kogej: O (političnih) pogojih postmarksizma

14.4.2011: Peter Thomas: Razredna kompozicija kot politična forma: Organisationsfrage danes

7.4.2011: Samo Tomšič: Idealni delavec in nemožno razrednega boja: Marx in Lacan

31.3.2011: Lidija Radojević: Boj za javni prostor kot razredni boj

24.3.2011: Predavanje odpovedano zaradi dogodka Mi smo univerza

17.3.2011: Mark Lošonc: Fenomenalnost ekonomskega in zaslepljevanje

10.3.2011: Miroslav Stanojević: Slovenska tranzicija: konec konsenzualne demokracije?

3.3.2011: Saöo Furlan: Kritika politične ekonomije in moderno delavsko gibanje - dialektika teorije in prakse

24.2.2011: Branko Bembič: K zgodovini nekega poraza

17.2.2011: Vesna Leskoöek: Vpliv zmanjöevanja socialnih pravic (krčenja socialne države) na eksistenćno odvisnost od trga

10.2.2011: Rastko Močnik: Identitete v razrednem boju

3.2.2011: Toni Prug: Komu(o)nizem: Google, Facebook, forme blaga in tržišč odprtih procesov

27.1.2011: Lilijana Burcar: Specifika družbeno-ekonomskega statusa in podcenjenega dela žensk znotraj neoliberalnega kapitalizma in spremljajoča ko-optacija mainstreamovskih feminizmov

20.1.2011: Stipe Ćurković: Lažne smrti razreda

13.1.2011: Goran Lukič: Kapitalizem po slovensko - stari vzorci, novi obraz(c)i in Denis Miklavćić: Ko svoboda postane suženjstvo

16.12.2010: Mislav Žitko: Politična ekonomija gospodinjstev: pristop Marx-Minsky

9.12.2010: Darko Suvin: O nekaterih ekonomsko-političnih vozliščih samoupravljanja in družbene moči v SFRJ

25.11.2010: Vasja Badalič: Globalna razredna vojna: o dinamiki novodobnih razrednih spopadov

Uvodno predavanje: 18.11.2010: Primož Krašovec: Od boja med delavcem in kapitalistom do boja med podjetnikom in državo

Delavsko-punkerska univerza vabi na predavanje iz tematskega ciklusa Razredni boj po razrednem boju, ki bo v četrtek, 7. aprila 2011 ob 18.00 uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Samo Tomšič:

Idealni delavec in nemožno razrednega boja: Marx in Lacan

Ob sodobnih govoricah o nemožnosti, nevidnosti ali celo preseženosti razrednega boja - kot koncepta in kot družbene situacije - se med drugim zastavlja vprašanje o pogojih možnosti takšnega izrekanja. Kako mora biti govor strukturiran, da ima v njem izjava zavrnitve pertinentnosti razrednega boja neki smisel. Tukaj se zastavlja vprašanje diskurza in njegovega učinka na konstitucijo družbene realnosti. Predavanje se bo osredotočilo na odgovor, ki ga je v zadnjem desetletju svojega poučevanja podal Lacan. Ta odgovor spremlja sistematično sklicevanje na Marxa, ki sicer ni brez madeža ambivalentnosti. Miselno linijo bo usmerjalo prepričanje, da je prav Marx usmeril Lacana na premislek vprašanja užitka. Tukaj najprej izstopa slavni neologizem "plus-de-jouir", presežni užitek, ki je skovan v homologiji s presežno vrednostjo. Užitek pri tem nastopi kot telesni učinek diskurza. Toda četudi oba koncepta veže homologija, torej logična istost, ju hkrati zaznamuje nezanemarljivi premik od "zunanjosti" družbene vezi, k "notranjosti" telesnega dogodka - premik od Drugega k drugemu. Na teh zastavkih bo predavanje premislilo aktualnost Lacanove strategije branja Marxa, posebej kar zadeva koncept "idealnega delavca" - tega subjekta kapitalističnega diskurza.

Dr. Samo Tomšič je trenutno samostojni raziskovalec na področju filozofije in od poletja dalje raziskovalec na Humboldt Universität v Berlinu. Polje njegovega raziskovanja obsega freudovsko in lacanovsko psihoanalizo, strukturalizem in sodobno francosko filozofijo.

Poslušajte predavanje.

Samo Tomšič: Idealni delavec in nemožno razrednega boja: Marx in Lacan by dpu-11

14. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 14. letnik: RAZREDNI BOJ PO RAZREDNEM BOJU

» 13. letnik: ŠOLA KOT IDEOLOŠKI APARAT EKONOMIJE

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!