[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

12.5.2011: Anej Korsika: Razredni boj skozi dialektiko konkretnega in abstraktnega

5.5.2011: Ozren Pupovac: Filozofska partija revolucije

21.4.2011: Rok Kogej: O (političnih) pogojih postmarksizma

14.4.2011: Peter Thomas: Razredna kompozicija kot politična forma: Organisationsfrage danes

7.4.2011: Samo Tomšič: Idealni delavec in nemožno razrednega boja: Marx in Lacan

31.3.2011: Lidija Radojević: Boj za javni prostor kot razredni boj

24.3.2011: Predavanje odpovedano zaradi dogodka Mi smo univerza

17.3.2011: Mark Lošonc: Fenomenalnost ekonomskega in zaslepljevanje

10.3.2011: Miroslav Stanojević: Slovenska tranzicija: konec konsenzualne demokracije?

3.3.2011: Saöo Furlan: Kritika politične ekonomije in moderno delavsko gibanje - dialektika teorije in prakse

24.2.2011: Branko Bembič: K zgodovini nekega poraza

17.2.2011: Vesna Leskoöek: Vpliv zmanjöevanja socialnih pravic (krčenja socialne države) na eksistenćno odvisnost od trga

10.2.2011: Rastko Močnik: Identitete v razrednem boju

3.2.2011: Toni Prug: Komu(o)nizem: Google, Facebook, forme blaga in tržišč odprtih procesov

27.1.2011: Lilijana Burcar: Specifika družbeno-ekonomskega statusa in podcenjenega dela žensk znotraj neoliberalnega kapitalizma in spremljajoča ko-optacija mainstreamovskih feminizmov

20.1.2011: Stipe Ćurković: Lažne smrti razreda

13.1.2011: Goran Lukič: Kapitalizem po slovensko - stari vzorci, novi obraz(c)i in Denis Miklavćić: Ko svoboda postane suženjstvo

16.12.2010: Mislav Žitko: Politična ekonomija gospodinjstev: pristop Marx-Minsky

9.12.2010: Darko Suvin: O nekaterih ekonomsko-političnih vozliščih samoupravljanja in družbene moči v SFRJ

25.11.2010: Vasja Badalič: Globalna razredna vojna: o dinamiki novodobnih razrednih spopadov

Uvodno predavanje: 18.11.2010: Primož Krašovec: Od boja med delavcem in kapitalistom do boja med podjetnikom in državo

Delavsko-punkerska univerza vabi na predavanje iz tematskega ciklusa Razredni boj po razrednem boju, ki bo v četrtek, 14. aprila 2011 ob 18.00 uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Peter Thomas:

Razredna kompozicija kot politična forma: Organisationsfrage danes

Vprašanje organizacije (Organisationsfrage) se je pokazalo za ključno v debatah, ki so vzniknile tako iz gibanj za alternativno globalizacijo in protivojnih gibanj, kot tudi iz del Daniela Bensaida, Johna Hollowaya ter trilogije Hardta in Negirja. A te razprave spremljajo različne tesnobe; ena od najbolj pogostih se tiče vprašanj, koliko so pravzaprav klasične debate še relevantne, in zlasti, do kolikšne mere Organisationsfrage tvega, da ostane ujet v koordinate 'regulativne ideje'. Prispevek se bo poskušal premakniti od kantovskih predpostavk, ki so uokvirjale nedavne razprave, hkrati pa bo stavil na aristotelovsko premiso: obstoječe družbene in politične organizacijske forme bo mislil skozi etično-politično prizmo. Tako bo ključna demarkacijska linija potekala nasproti različnim filozofskim antropologijam in političnim ontologijam nedavne radikalne misli. Ravno skozi to perspektivo se bo meril Organisationsfrage, kar pa bo zahtevalo postavitev problema razredne kompoizcije kot politične forme.

Dr. Peter Thomas je profesor Zgodovine politične misli na Brunel University v Londonu. Študiral in delal je na University of Queensland, Freie Universität Berlin, L'Universita "Federico II" v Napoliju in na Universiteit van Amsterdam. Bil je raziskovalec na finski Akademiji, v Helsinkih ter na Akademiji Jan van Eyck, v Maastrichtu. Redno objavlja prispevke iz marksistične politične teorije in filozofije, ter širše iz zgodovine političnih idej. Je avtor knjige "The Gramscian Moment: Philosophy, Hegemony and Marxism" (Haymarket 2011), prav tako pa je prevajal dela Antonia Negrija, Slavoja Žižka in Maria Trontija. Je član uredniškega odbora revije Historical Materialism: Research in Critical Marxist Theory in sourednik knjižne serije Historical Materialism. Med drugim koordinira prevode in objavo člankov iz Das historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus (HKWM).

Oglejte si predavanje:

Poslušajte predavanje:

Peter Thomas: Razredna kompozicija kot politična forma: Organisationsfrage danes by dpu-13

14. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 14. letnik: RAZREDNI BOJ PO RAZREDNEM BOJU

» 13. letnik: ŠOLA KOT IDEOLOŠKI APARAT EKONOMIJE

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!