[English version of the Introductory Letter]

Napovednik predavanj

Predavanja potekajo vsak četrtek ob 18h v klubu Gromka na Metelkovi.

12.5.2011: Anej Korsika: Razredni boj skozi dialektiko konkretnega in abstraktnega

5.5.2011: Ozren Pupovac: Filozofska partija revolucije

21.4.2011: Rok Kogej: O (političnih) pogojih postmarksizma

14.4.2011: Peter Thomas: Razredna kompozicija kot politična forma: Organisationsfrage danes

7.4.2011: Samo Tomšič: Idealni delavec in nemožno razrednega boja: Marx in Lacan

31.3.2011: Lidija Radojević: Boj za javni prostor kot razredni boj

24.3.2011: Predavanje odpovedano zaradi dogodka Mi smo univerza

17.3.2011: Mark Lošonc: Fenomenalnost ekonomskega in zaslepljevanje

10.3.2011: Miroslav Stanojević: Slovenska tranzicija: konec konsenzualne demokracije?

3.3.2011: Saöo Furlan: Kritika politične ekonomije in moderno delavsko gibanje - dialektika teorije in prakse

24.2.2011: Branko Bembič: K zgodovini nekega poraza

17.2.2011: Vesna Leskoöek: Vpliv zmanjöevanja socialnih pravic (krčenja socialne države) na eksistenćno odvisnost od trga

10.2.2011: Rastko Močnik: Identitete v razrednem boju

3.2.2011: Toni Prug: Komu(o)nizem: Google, Facebook, forme blaga in tržišč odprtih procesov

27.1.2011: Lilijana Burcar: Specifika družbeno-ekonomskega statusa in podcenjenega dela žensk znotraj neoliberalnega kapitalizma in spremljajoča ko-optacija mainstreamovskih feminizmov

20.1.2011: Stipe Ćurković: Lažne smrti razreda

13.1.2011: Goran Lukič: Kapitalizem po slovensko - stari vzorci, novi obraz(c)i in Denis Miklavćić: Ko svoboda postane suženjstvo

16.12.2010: Mislav Žitko: Politična ekonomija gospodinjstev: pristop Marx-Minsky

9.12.2010: Darko Suvin: O nekaterih ekonomsko-političnih vozliščih samoupravljanja in družbene moči v SFRJ

25.11.2010: Vasja Badalič: Globalna razredna vojna: o dinamiki novodobnih razrednih spopadov

Uvodno predavanje: 18.11.2010: Primož Krašovec: Od boja med delavcem in kapitalistom do boja med podjetnikom in državo

Delavsko-punkerska univerza skupaj s projektom BOKS vabi na simpozij v soboto, 18. decembra 2010, ob 10.30, vabi na simpozij:

Kako misliti avtonomne strukture znotraj Univerze

Simpozij se bo odvijal 18. decembra 2010, s pričetkom ob 10.30, v Atriju ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

„Znanje je naše največje bogastvo“ je floskula, ki v času komercializacije dobiva nov pomen. V želji po hitrih rezultatih in izgubljanju poglobljenega študija, se onemogoča kritični potencial mladih ljudi, ti pa so reprezentirani kot pasivni posamezniki, vandali ali naivni mladostniki z negotovo prihodnostjo. Takšna reprezentacija študentov, kot tudi vsebinski okvir visokega šolstva, sta posledici trenutnega družbenega diskurza in visokošolske izobraževalne politike, ki uvaja instanten študij s tehnokratskim znanjem.

BOKS zato želi vzpostaviti točko za izmenjavo kritične in kreativne mlade misli, ki potencialno lahko ponudi nove odgovore na družbena vprašanja-platformo za vzpostavljanje kritičnega dialoga in refleksije študijskega sistema, umetniškega sistema in družbe s fokusom na interdisciplinarnosti in vzpostavitvi dialoga med študenti umetnosti s študenti drugih strok.

Simpozij je prvi programski dogodek, ki ga BOKS pripravlja v sodelovanju z DPU.

Obravnaval bo splošne družbene in politično-ekonomske procese, ki določajo trenutne spremembe v univerzitetnem polju, predvsem proces financializacije, tj. uvajanja študentskih in nepremičniskih kreditov ter večanja vloge dolga v vsakdanjem življenju; prehod od »svobodne znanosti«, značilne za obdobje hladne vojne, k inovativni, konkurenčni univerzi in hkrati od avtonomije znanosti k »sodelovanju z gospodarstvom«; ter učinke podjetnosti in ekonomske racionalizacije na način dela na univerzi. Obenem se bomo osredotočili še na vprašanje avtonomije študentov znotraj univerzitetnega sistema, na sam projekt Boks kot primer poskusa vzpostavive avtonomne strukture znotraj univerze. ter vzpostavili mednarodno primerjavo s podobnimi uspešnimi iniciativami iz tujine.

PROGRAM:

 1. Univerza - družba - trg delovne sile (DPU)

  10:30 Sašo Furlan: "Avtonomija in delitev dela v univerzitetnem polju"

  11:00 Primož Krašovec: "Znanost, industrija in teorija"

  11:30 Mislav Žitko: "Financializacija študentskega zivljenja"

  12:00 Maja Breznik: "Podrejanje intelektualnega dela kapitalu"

  12.30-13.00 premor

 2. Projekt BOKS kot avtonomna platforma v kontekstu izobraževalnega in umetniškega sistema

  13:00-14.30 Okrogla miza z gosti (Zdenka Badovinac, Alenka Gregorič, Sergej Kapus, Tevž Logar, Alen Ožbolt, Borut Vogelnik, Boks)

  14.30-14.45 premor

 3. Primeri uspešnih praks- predstavitve tujih študentskih iniciativ

  14:45-16:00 Interflugs (Berlin), Department 21(London)

Interflugs je neodvisno organizirana iniciativa študentov Univerze za likovno umetnost v Berlinu(UdK). Ustanovljena je bila leta 1989 med študentskimi protesti in znotraj svojih pododdelkov organizira neodvisno obliko izobrazbe, ki jo vodijo študentje in ki predstavlja alternativo akademski izobrazbi v smislu razred/profesor ter umetniški in kulturni produkciji na univerzi. Interflugs vodijo študentje tutorji skozi demokratičen in nehierarhičen proces.

Department21 je avtonomna študentska iniciativa, ki je v preteklem letu vzniknila znotraj Royal Collage of Art. Ukvarjajo se z neformalnim umetniškim izobraževanjem in neodvisnimi projekti. Težijo k interdisciplinarnosti in preizkušanju novih izobraževalnih praks.

Povezave:

www.projektboks.org

dpu.mirovni-institut.si

www.interflugs.de

www.department21.net/

Kontakt:

dpu@mail.mirovni-institut.si

info@projektboks.org

Simpozij so podprli ZRC SAZU, ŠOU Ljubljana.

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!

14. letnik Delavsko-punkerske univerze predstavlja:

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

Arhiv:

» 14. letnik: RAZREDNI BOJ PO RAZREDNEM BOJU

» 13. letnik: ŠOLA KOT IDEOLOŠKI APARAT EKONOMIJE

» 12. letnik: NEUMNOST

» 11. letnik: TOTALITARIZEM

» 10. letnik: O GREHU

» 9. letnik: POLITIČNA EKOLOGIJA

» 8. letnik: POSTFORDIZEM

» 7. letnik: LJUBEZEN IN POLITIKA

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!